Ogłoszenie o wyborze oferty przet. 1/2012

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Związek Gmin Regionu Słupeckiego – Zamawiający informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wywóz segregowanych odpadów w 2013 roku.

Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę pozostałych złożonych i niepodlegających odrzuceniu ofert na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wygrała oferta nr 2 Wykonawcy Iglespol Z. Iglewski i Wspólnicy Spółka Jawna 62-300 Września, który spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Poniżej przedstawiamy tabelę zawierającą wykaz Wykonawców, którzy złożyli oferty ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert wraz z przyznaną punktacją.

Numer oferty

 

Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy

 

Kryteria oceny ofert wraz z przyznaną punktacją

 

Cena oferty brutto

 

 

1

Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta Eko Sp. z o.o. 62-800 Kalisz

 

Cena

 

97 pkt

 

57 027,28

 

2

 

Eko Skórtex GizałkiSp. z.o.o. ul. Malinowa 24g, Piotrowice 62-400 Słupca

Cena

 

96 pkt

 

 

57 533,40

3

Iglespol Z. Iglewski i Wspólnicy Spółka Jawna 62-300 Września

Cena

100 pkt

 

55 472,00 zł

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Katarzyna Nowaczyk-Andzelm
Data utworzenia:2020-09-07
Data publikacji:2020-09-07
Osoba sporządzająca dokument:Katarzyna Nowaczyk-Andzelm
Osoba wprowadzająca dokument:Katarzyna Nowaczyk-Andzelm
Liczba odwiedzin:1534