Zmiana specyf. do przetargu nr 1/2009

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Związek Gmin Regionu Słupeckiego

 

(oznaczenie Zamawiającego)

 

 

 

Do wszystkich Wykonawców nr post.: 1/ 2009

 

 

 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 1/2009 w trybie przetargu nieograniczonego

 

 

na opróżnianie pojemników do segregacji odpadów w 2010 roku

 

(przedmiot zamówienia)

 

 

 

MODYFIKACJA

 

treści SIWZ

 

 

 

Związek Gmin Regionu Słupeckiego, działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia

 

(oznaczenie Zamawiającego)

 

29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na opróżnianie pojemników do segregacji odpadów w 2010 roku

 

 

(przedmiot zamówienia)

 

Zakres modyfikacji jest następujący:

 

W pkt. VII Opis sposobu obliczania ceny oferty zmienia się zapis z :”C = cena brutto opróżniania pojemników = 2686 (liczba opróżnień pojemników w roku) x cena jednostkowa brutto za opróżnienie jednego pojemnika”;

na: „C = cena brutto opróżniania pojemników = 2868 (liczba opróżnień pojemników w roku) x cena jednostkowa brutto za opróżnienie jednego pojemnika”;

W załączniku nr 1 do siwz Oferta zmienia się zapis z „C = cena brutto opróżniania pojemników = 2686x..........zł brutto”

na „ C = cena brutto opróżniania pojemników = 2868 x..........zł brutto”.

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

(wskazanie zakresu modyfikacji SIWZ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje niezmieniona.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Katarzyna Nowaczyk-Andzelm
Data utworzenia:2020-09-07
Data publikacji:2020-09-07
Osoba sporządzająca dokument:Katarzyna Nowaczyk-Andzelm
Osoba wprowadzająca dokument:Katarzyna Nowaczyk-Andzelm
Liczba odwiedzin:1391