Ogłoszenie o wyborze oferty dot. przet. nr 1/2010

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę pozostałych złożonych i niepodlegających odrzuceniu ofert na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wygrała oferta nr 2 Wykonawcy Eko Skórtex Gizałki Sp. zo.o. który spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Poniżej przedstawiamy tabelę zawierającą wykaz Wykonawców, którzy złożyli oferty ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert wraz z przyznaną punktacją.

Numer oferty

 

Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy

 

Kryteria oceny ofert wraz z przyznaną punktacją

 

Cena oferty brutto

 

 

1

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Eko Al. Wyszyńskiego 23, 62-420 Strzałkowo

 

Cena

 

 

Oferta odrzucona

 

127070,00

 

 

 

 

 

 

 

2

 

Eko Skórtex GizałkiSp. z.o.o. ul. Malinowa 24g,Piotrowice 62-400 Słupca

Cena

 

100 pkt

 

 

121724,64

 

 

 

 

 

 

 * dostosować do przedmiotu zamówienia

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Katarzyna Nowaczyk-Andzelm
Data utworzenia:2020-09-07
Data publikacji:2020-09-07
Osoba sporządzająca dokument:Katarzyna Nowaczyk-Andzelm
Osoba wprowadzająca dokument:Katarzyna Nowaczyk-Andzelm
Liczba odwiedzin:1449