Zmiana SIWZ w przetargu 1/2008

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamóweinia na opróznianie pojemników do segregacji odpadów w pkt. V ppkt 5 wprowadza się następujące zamiany:

było:

  1. Posiadają zdolność do wykonania przedmiotu zamówienia na podstawie harmonogramu wypełnionego przez wykonawcę na następujących warunkach:

 

             wywóz odpadów pomiędzy zbiórkami z danej gminy wymienionej w dziale II pkt 1 Specyfikacji 

             Istotnych Warunków Zamówienia nie może następować w czasie krótszym niż 15 dni od 

             ostatniej zbiórki segregowanych odpadów i nie dłuższym niż 30 dni od ostatniej zbiórki

             segregowanych odpadów.

             Zasada ta nie dotyczy wywozu segregowanych odpadów- szkła z gminy Orchowo, wywozu 

            odpadów z gminy Strzałkowo w miesiącach lipcu i sierpniu oraz wywozu segregowanych 

            odpadów z miasta Słupcy w miesiącach maj, czerwiec, lipiec sierpień.

         

            Dla m. Strzałkowo i miasta Słupcy częstotliwość wywozu segregowanych odpadów w

            wymienionych wyżej miesiącach powinna odbywać się na następujących zasadach: 

            wywóz odpadów pomiędzy zbiórkami  nie może następować w czasie krótszym niż 12 dni od 

            ostatniej zbiórki segregowanych odpadów i nie dłuższym niż 30 dni od ostatniej zbiórki

            segregowanych odpadów.

 

powinno być:

  1. Posiadają zdolność do wykonania przedmiotu zamówienia na podstawie harmonogramu wypełnionego przez wykonawcę na następujących warunkach:

 

             wywóz odpadów pomiędzy zbiórkami z danej gminy wymienionej w dziale II pkt 1 Specyfikacji 

             Istotnych Warunków Zamówienia nie może następować w czasie krótszym niż 15 dni od 

             ostatniej zbiórki segregowanych odpadów i nie dłuższym niż 33 dni od ostatniej zbiórki

             segregowanych odpadów.

             Zasada ta nie dotyczy wywozu segregowanych odpadów- szkła z gminy Orchowo, wywozu 

            odpadów z gminy Strzałkowo w miesiącach lipcu i sierpniu oraz wywozu segregowanych 

            odpadów z miasta Słupcy w miesiącach maj, czerwiec, lipiec sierpień.

         

            Dla m. Strzałkowo i miasta Słupcy częstotliwość wywozu segregowanych odpadów w

            wymienionych wyżej miesiącach powinna odbywać się na następujących zasadach: 

            wywóz odpadów pomiędzy zbiórkami  nie może następować w czasie krótszym niż 12 dni od 

            ostatniej zbiórki segregowanych odpadów i nie dłuższym niż 33 dni od ostatniej zbiórki

            segregowanych odpadów.

 

 

 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Katarzyna Nowaczyk-Andzelm
Data utworzenia:2020-09-07
Data publikacji:2020-09-07
Osoba sporządzająca dokument:Katarzyna Nowaczyk-Andzelm
Osoba wprowadzająca dokument:Katarzyna Nowaczyk-Andzelm
Liczba odwiedzin:1607