Ogłoszenie o wyborze oferty przetarg nr 1/2011

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Słupca, dnia 2 stycznia 2012 roku

Zamawiający działając na podstawie art.92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wywóz segregowanych odpadów w 2012 roku.

Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę pozostałych złożonych i niepodlegających odrzuceniu ofert na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wygrała oferta nr 1 Wykonawcy Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta Eko Sp.J. Jerzy Rudowicz Sławomir Rudowicz 62-800 Kalisz ul. Łódzka 19, który spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Poniżej przedstawiamy tabelę zawierającą wykaz Wykonawców, którzy złożyli oferty ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert wraz z przyznaną punktacją.

Numer oferty

 

Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy

 

Kryteria oceny ofert wraz z przyznaną punktacją

 

Cena oferty brutto (zł)

 

 

1

 

Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta Eko Sp.J. Jerzy Rudowicz Sławomir Rudowicz 62-800 Kalisz ul. Łódzka 19

Cena

 

 

100 pkt

 

112 523,80

 

 

 

 

 

 

 

2

 

Eko Skórtex GizałkiSp. z.o.o. ul. Malinowa 24g, Piotrowice 62-400 Słupca

Cena

 

79 pkt

 

142 703,72

 

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Zarządu Związku

./-/ Grażyna Kazuś

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Katarzyna Nowaczyk-Andzelm
Data utworzenia:2020-09-07
Data publikacji:2020-09-07
Osoba sporządzająca dokument:Katarzyna Nowaczyk-Andzelm
Osoba wprowadzająca dokument:Katarzyna Nowaczyk-Andzelm
Liczba odwiedzin:1562