Jesteś tutaj: Start / Ogólne informacje

Ogólne informacje

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Schronisko dla bezdomnych zwierząt znajduje się w  Ostrowie Kościelnym 35, gmina Strzałkowo.

Schronisko nadzorowane i prowadzone jest przez Związek Gmin Regionu Słupeckiego.

Obszarem działania Schroniska objęte są następujące gminy:  gmina Słupca, miasto Słupca, Orchowo, Ostrowite, Wilczyn, Powidz, Strzałkowo, Lądek, Zagórów.

1.Zgłoszenia o miejscach pobytu bezdomnych zwierząt oraz wszelkie informacje o nieprawidłowościach w zakresie opieki nad zwierzętami przyjmują pracownicy schroniska w godzinach pracy pod numerami telefonów:
609 207 363 lub 536 035 538

 a także poszczególne urzędy gmin  w godzinach pracy urzędu pod nr. telefonów:

gmina Strzałkowo  63 2750 677

gmina Słupca  63 274 36 76

miasto Słupca 63 277 27 27

gmina Powidz 63 277 62 72

gmina Wilczyn 63 26830 32

gmina Zagórów 63 274 88 10

gmina Lądek 63 276 35 12

gmina Orchowo 63 268 40 90

gmina Ostrowite 63 27651 21

 Poza godzinami pracy schroniska i urzędów błąkające się zwierzęta można zgłaszać na adres email : gminy@gminy.slupca.pl

Jeśli zwierzę jest agresywne , to należy zawiadomić policję lub straż, która następnie powiadamia lekarza weterynarii.

 2.Zwierzęta, które wymagają natychmiastowej pomocy można zgłaszać do pracowników schroniska w godzinach pracy schroniska pod numery tel. : 609 207 363 lub 536 035 538, na policję, straż lub do weterynarza Pana Mariusza Witkowskiego pod numer tel. 695 680 614

 3.Zgłoszenia wypadków drogowych z udziałem zwierząt należy zgłaszać na policję lub straż

Komenda Powiatowej Policji w Słupcy tel. 47 773 82 00

 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Słupcy tel. 63 223 42 80

Opiekę nad wolno żyjącymi kotami na terenie 9 wyżej wymienionych gmin  realizuje Związek Gmin Regionu Słupeckiego poprzez:

1) przyjmowanie zgłoszeń pod nr tel.  609 207 363 lub 536 035 538 o występowaniu skupisk kotów wolno żyjących. Pracownik Schroniska prowadzi rejestr społecznych opiekunów zwierząt, w którym określone jest miejsce ich przebywania, orientacyjna liczba, ilość przeznaczonej karmy, dane opiekuna. Informacje w rejestrze będą podlegały sprawdzeniu,

2) ustalenie miejsc, w których przebywają koty wolno żyjące,

2) w przypadku wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych w okresie od 1 października do 30 grudnia zapewnienie dokarmiania kotów wolno żyjących poprzez wydawanie karmy społecznym opiekunom (karmicielom) na terenie ich przebywania, za zgodą i w porozumieniu z właścicielem lub zarządcą nieruchomości, na której zwierzęta przebywają.

Karmę dla kotów wolno żyjących wydaje pracownik na terenie Schroniska za pokwitowaniem odbioru, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu odbioru.

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Związek Gmin
Data utworzenia:2023-04-04
Data publikacji:2023-04-04
Osoba sporządzająca dokument:Katarzyna Nowaczyk-Andzelm
Osoba wprowadzająca dokument:Katarzyna Nowaczyk-Andzelm
Liczba odwiedzin:917