Modyfikacja specyfikacji 1/2012

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Słupca dnia 14.12.2012 r.

Numer sprawy 1/2012

Wszyscy Wykonawcy

 

MODYFIKACJA

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 38 ust.4 ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zawiadamia się o dokonaniu zmiany specyfikacji istotnych warunków zamówienia na „Wywóz segregowanych odpadów w 2013 roku”:

Zakres modyfikacji jest następujący:

Do rozdziału II Przedmiot zamówienia i termin jego realizacji dodaje się w punkcie 2 po zdaniu „Opróżnianie pojemników raz w tygodniu nie może następować w czasie krótszym niż 5 dni od ostatniej zbiórki segregowanych odpadów i nie dłuższym niż 7 dni od ostatniej zbiórki segregowanych odpadów” następujące sformułowanie:

Dla terenu miasta Słupca zasady dotyczą każdego miesiąca osobno. W miesiącu powinny odbyć się 4 wywozy segregowanych odpadów.”

 

Dokonana modyfikacja specyfikacji wiąże wykonawców z chwilą ogłoszenia treści niniejszego pisma.

W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje niezmieniona.

 

Grażyna Kazuś (kierownik zamawiającego)

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Katarzyna Nowaczyk-Andzelm
Data utworzenia:2020-09-07
Data publikacji:2020-09-07
Osoba sporządzająca dokument:Katarzyna Nowaczyk-Andzelm
Osoba wprowadzająca dokument:Katarzyna Nowaczyk-Andzelm
Liczba odwiedzin:1469