:: MENU --------
»Strona g堯wna
(aktualno軼i)
Informacje og鏊ne  
»Kontakt
Prawo lokalne  
»Statut i jego zmiany
»Nowy statut obowi您uj帷y od 2019r.
»Bud瞠t, sprawozdania
»Uchwa造 i zarz康zenia
Uchwa造 z 2003r.
Uchwa造 z 2004r.
Uchwa造z 2004r.
Uchwa造 z 2005r.
Uchwa造 z 2005r.
Uchwa造 z 2006r.
Uchwa造 z 2007r.
Uchwa造 z 2008r.
Uchwa造 z 2009r.
Uchwa造 dot. sk豉dek na 2010r.
Uchwa造 z 2010r.
Uchwa造 dot. sk豉dek na 2011r.
Uchwa造 z 2011r.
Uchwa造 dot. sk豉dek na 2012r.
Uchwa造 z 2012 rok
Uchwa造 z 2013 r.
Uchwa造 z 2014 r.
Uchwa造 o powo豉niu 2014 r.
Uchwa造 z 2015 r.
Uchwa造 dot. sk豉dek na 2016 rok
Uchwa造 z 2016 roku
Uchwa造 z 2017 rok
Uchwa造 dot. sk豉dek na 2018r.
Uchwa造 2018/2019
Zarz康znie nr 1A/2017 w sprawie instr. obiegu dok.
Zarz康zenie 2/2017 dni wolne od pracy
Zarz康zenie 1/2018
Zarz康zenie nr 2/2018
Zarz康zenie 3/2018
Zarz康zenie 4/2018
Zarz康zenie nr 5/2018
Zarz康zenie n1 /2019 zak豉dowy plan kont
»Bilanse
»Opinie RIO
Zwi您ek Gmin  
»Ochrona danych osobowych
»Posiedzenia Zgromadzenia
»Regulamin Organizacyjny Biura Zwi您ku
»Regulamin zam闚ie publicznych
»Charakterystyka
»Organy
»Przetargi
»Og這szenia
»Konkurs ekologiczny
»Petycje
Schronisko  
»Kontakt
»Regulamin schroniska
»Zmiana regulaminu schroniska
»Wolontariat porozumienie
»Umowa adopcyjna
»Cennik
»Aktualno軼i
»Post瘼owanie z dzikimi zwierz皻ami
»Pytania i odpowiedzi
»Projekt Programu opieki nad zwierz皻ami na 2019 r.
»Program opieki nad zwierz皻ami na 2019 rok
»Zdj璚ia zwierz徠
Galerie  
»XVII Turniej Pi趾i siatkowej 2019 r.
»XVI Turniej Pi趾i siatkowej 2018 r.
Administracja strony  
»Redakcja
»Dziennik zmian
»Panel
Wyszukiwarka: Uchwa造 dot. sk豉dek na 2012r. 


Uchwa豉 nr VI/14/2011

Zgromadzenia Zwi您ku Gmin Regionu S逝peckiego

z dnia 11 pa寮ziernika 2011 roku


w sprawie uchwalenia sk豉dki cz這nkowskiej na selektywn zbi鏎k

odpad闚 w roku 2012


Na podstawie 8 oraz 16 pkt 1 Statutu Zwi您ku Gmin Regionu S逝peckiego (Dz. Urz. Woj. Koni雟kiego z 1992 r. Nr 6 poz. 66, zm. Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 1999 r. Nr 10 poz. 179, z 2010r. Nr 139 poz. 2686) - Zgromadzenie Zwi您ku uchwala co nast瘼uje:

1. 1.Ustala si sk豉dk cz這nkowsk dla poszczeg鏊nych gmin przeznaczon na selektywn zbi鏎k odpad闚 w wysoko軼i:

- miasto S逝pca 1,16 z od mieszka鎍a,

- gmina S逝pca 2,87 z od mieszka鎍a,

- gmina miejska Zag鏎闚 2,10 z od mieszka鎍a,

- gmina Strza趾owo 4,98 z od mieszka鎍a,

- gmina L康ek 2,20 z od mieszka鎍a,

- gmina Orchowo 3,44 z od mieszka鎍a.

- gmina Ostrowite 2,30 z od mieszka鎍a.

2. Liczb mieszka鎍闚 przyjmuje si na podstawie danych z ewidencji ludno軼i poszczeg鏊nych gmin na dzie 30 wrze郾ia 2011r.


2.1.Sk豉dka p豉tna jest jednorazowo do 10 lutego 2012 roku.

2.Od nieterminowych wp豉t naliczane b璠 odsetki ustawowe.


3. Wykonanie uchwa造 powierza si Zarz康owi Zwi您ku Gmin Regionu S逝peckiego.


4. Uchwa豉 wchodzi w 篡cie z dniem podj璚ia z moc obowi您uj帷 od 1 stycznia 2012 roku.


Uzasadnienie

do uchwa造 nr VI/14/2011

Zgromadzenia Zwi您ku Gmin Regionu S逝peckiego
z dnia 11 pa寮ziernika 2011 roku


w sprawie uchwalenia sk豉dki cz這nkowskiej na selektywn zbi鏎k odpad闚

w roku 2012


Jako podstaw ustalenia sk豉dek przyj皻o warto嗆 zam闚ienia obowi您uj帷 w roku 2011 powi瘯szon o prognozowany wzrost wynagrodzenia wykonawcy. Po rozpoznaniu rynku dost瘼nych ofert ustalono, i faktyczny wzrost cen us逝g z zakresu wywozu segregowanych odpad闚 wynosi ok. 11 %. Zaplanowana sk豉dka zostanie przeznaczona na selektywn zbi鏎k surowc闚 wt鏎nych wed逝g potrzeb zg這szonych przez gminy-cz這nk闚 Zwi您ku.Uchwa豉 nr VI/15 /2011

Zgromadzenia Zwi您ku Gmin Regionu S逝peckiego

z dnia 11 pa寮ziernika 2011 r.


w sprawie uchwalenia rocznej sk豉dki na bie膨c dzia豉lno嗆 Zwi您ku

Gmin Regionu S逝peckiego w roku 2012
Na podstawie 8 oraz 16 pkt 1 Statutu Zwi您ku Gmin Regionu S逝peckiego (Dz. Urz. Woj. Koni雟kiego z 1992 r. Nr 6 poz. 66, zm. Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 1999 r. Nr 10 poz. 179, z 2010r. Nr 139 poz. 2686) - Zgromadzenie Zwi您ku uchwala co nast瘼uje:1.1.Ustala si miesi璚zn sk豉dk cz這nkowska na bie膨c dzia豉lno嗆 Zwi您ku Gmin Regionu S逝peckiego w roku 2011 w wysoko軼i 0,13 z od jednego mieszka鎍a.

2.Liczb mieszka鎍闚 przyjmuje si na podstawie danych z ewidencji ludno軼i poszczeg鏊nych gmin na dzie 30 wrze郾ia 2011 r.


2. 1.Sk豉dka p豉tna jest kwartalnie do15 ka盥ego miesi帷a rozpoczynaj帷ego kwarta w wysoko軼i 3/12 sk豉dki rocznej.

2.Od nieterminowych wp豉t naliczane b璠 odsetki ustawowe.


3. Wykonanie uchwa造 powierza si Zarz康owi Zwi您ku.


4. Uchwa豉 wchodzi w 篡cie z dniem podj璚ia z moc obowi您uj帷 od 1 stycznia 2012 roku.Uzasadnienie


do uchwa造 nr VI/15/2011

Zgromadzenia Zwi您ku Gmin Regionu S逝peckiego
z dnia 11 pa寮ziernika 2011 r.

w sprawie uchwalenia rocznej sk豉dki na bie膨c dzia豉lno嗆 Zwi您ku Gmin Regionu S逝peckiego w roku 2012Po przeanalizowaniu wydatk闚 w roku 2011 ustalono na 2012 r. sk豉dk cz這nkowsk
w wysoko軼i 0,13 z od mieszka鎍a dla gmin nale膨cych do Zwi您ku Gmin Regionu S逝peckiego przeznaczon na bie膨c dzia豉lno嗆 Zwi您ku, w tym na utrzymanie biura.Uchwa豉 nr VI/16/2011

Zgromadzenia Zwi您ku Gmin Regionu S逝peckiego

z dnia 11 pa寮ziernika 2011 r.w sprawie uchwalenia rocznej sk豉dki na utrzymanie schroniska dla

bezdomnych zwierz徠 w roku 2012Na podstawie 8 oraz 16 pkt 1 Statutu Zwi您ku Gmin Regionu S逝peckiego (Dz. Urz. Woj. Koni雟kiego z 1992 r. Nr 6 poz. 66, zm. Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 1999 r. Nr 10 poz. 179, z 2010r. Nr 139 poz. 2686) - Zgromadzenie Zwi您ku uchwala co nast瘼uje:


1.1.Ustala si miesi璚zn sk豉dk cz這nkowsk na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierz徠 w wysoko軼i 0,22 z od jednego mieszka鎍a.

2. Liczb mieszka鎍闚 przyjmuje si na podstawie danych z ewidencji ludno軼i poszczeg鏊nych
gmin na dzie 30 wrze郾ia 2011 r.2.1.Sk豉dka p豉tna jest kwartalnie do15 ka盥ego miesi帷a rozpoczynaj帷ego kwarta w wysoko軼i 3/12 sk豉dki rocznej.

2.Od nieterminowych wp豉t naliczane b璠 odsetki ustawowe.


3. Wykonanie uchwa造 powierza si Zarz康owi Zwi您ku.4.Uchwa豉 wchodzi w 篡cie z dniem podj璚ia z moc obowi您uj帷 od 1 stycznia 2012 rokuUzasadnienie

do uchwa造 nr VI/16/2011

Zgromadzenia Zwi您ku Gmin Regionu

S逝peckiego z dnia 11 pa寮ziernika 2011 r.

w sprawie uchwalenia rocznej sk豉dki na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierz徠 w roku 2012


Po przeanalizowaniu wydatk闚 w roku 2011 ustalono na 2012 r. sk豉dk cz這nkowsk
w wysoko軼i 0,22 z od mieszka鎍a dla gmin nale膨cych do Zwi您ku Gmin Regionu S逝peckiego przeznaczon na dzia豉lno嗆 schroniska dla bezdomnych zwierz徠 znajduj帷ego si w m. Ostrowo Ko軼ielne. Sk豉dka zosta豉 zwi瘯szona o 0,04 z, ze wzgl璠u na planowany zakup nowego samochodu oraz wprowadzenie od 2012 roku ustaw o ochronie zwierz徠 obowi您kowej sterylizacji i kastracji zwierz徠 znajduj帷ych si w schronisku. W zwi您ku z powy窺zym zwi瘯szaj sie koszty utrzymania schroniska dla zwierz徠.

Osoba odpowiedzialna za t strone:
Dawid Parus
    Odwiedzin: 23147 do g鏎y    
Copyright © Graffi Studio 2019