:: MENU --------
»Strona główna
(aktualności)
Informacje ogólne  
»Kontakt
Prawo lokalne  
»Statut i jego zmiany
»Nowy statut obow. od 11 marca 2019r.
»Budżet, sprawozdania
Budżet na 2003r.
Budżet na 2004r.
Budżet na 2005r.
Budżet 2006
Budżet na 2007r.
Budżet 2008r.
Budżet 2009r.
Budżet 2010 rok
Projekt budżetu i WPI 2011r.
Budżet 2011
projekt budżetu i WPF 2012
Budżet oraz WPF 2012
Projekt budżetu na 2013 r.
Projekt WPF 2013
WPF 2013
Budżet 2013 r.
Projekt budżetu 2014 r.
Projekt WPF 2014
Budżet i WPF 2014 r.
Projekt budżetu na 2015 r.
Projekt WPF 2015
Budżet i WPF 2015
Projekt budżetu na 2016 r.
WPF 2016 projekt
Budżet 2016
Wpf 2016
Projekt budżetu 2017r.
WPF 2017 projekt
WPF 2017
Budżet Związku na 2017 r.
Budżet zmiana 2017r.
Zmiana WPF 2017
Budżet zmiana 2017r.
Uchwała uchylająca
Uchwała uchylająca
uchwała nadwyżka czerwiec
uchwała WPF czerwiec
Budżet zmiana 2017r.
Projekt Budżetu i WPF 2018
Budżet Związku i WPF na 2018
budżet zm. 2018
budżet nadwyżka 2018
Zmiana WPF 2018
Budżet zm. 2018
Projekt Budżetu i WPF 2019
Sprawozdanie z wykonania planu finan. 2004r.
Sprawozdania z wykonania planu fin. Związku2006
Sprawozd. z wyk. planu fin. Związku za 2007r.
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008r.
Inform. o przeb. wyk. plan. fin. za I pół 2009
Sprawzozd. z wyk. planu fin. Związku za 2009r.
Inform. z wyk. budżetu za I pół. 2010r.
Inform. z wyk budżetu za I pół 2011r.
Sprawzod. z wyk. budżetu Związku za 2010 r.
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2011 r.
Informacja o budżecie za I pół 2012
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012r.
Informacja o wyk. budżetu za I pół 2013r.
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 r.
Informacja z wyk. budżetu za I pól 2014
Sprawozdanie z wyk. budżetu za 2014
Informacja za I pól 2015
Sprawozdanie z wyk. budżetu za 2015
Informacja za I pół 2016r.
Sprawozdanie z wyk bud. za 2016 r.
Informacja za I pół 2017r.
Sprawozdanie z wyk. budżetu za 2017 r.
Informacja za I pół 2018r
Budżet 2019 i WPF 2019
Sprawozdanie z wyk bud. 2018r.
»Uchwały i zarządzenia
»Bilanse
»Opinie RIO
Związek Gmin  
»Ochrona danych osobowych
»Posiedzenia Zgromadzenia
»Regulamin Organizacyjny Biura Związku
»Regulamin zamówień publicznych
»Charakterystyka
»Organy
»Przetargi
»Ogłoszenia
»Konkurs ekologiczny
»Petycje
Schronisko  
»Kontakt
»Regulamin schroniska
»wolontariat porozumienie
»zmiana regulaminu schroniska
»umowa adopcyjna
»Cennik
»Aktualności
»Postępowanie z dzikimi zwierzętami
»Informacja dla mieszkańców gmin
»Projekt Programu opieki nad zwierzętami na 2019 r.
»Program opieki nad zwierzętami na 2019 rok
»Zdjęcia zwierząt
Galerie  
»XVII Turniej Piłki siatkowej 2019 r.
»XVI Turniej Piłki siatkowej 2018 r.
Administracja strony  
»Redakcja
»Dziennik zmian
»Panel
Wyszukiwarka: Budżet, sprawozdania 

Proszę wybrać rok z menu po lewej stronie

Osoba odpowiedzialna za tą strone:
Dawid Parus
    Odwiedzin: 16457 do góry    
Copyright © Graffi Studio 2019