:: MENU --------
»Strona g堯wna
(aktualno軼i)
Informacje og鏊ne  
»Kontakt
Rodo  
»Klauzula informacyjna
Prawo lokalne  
»Statut i jego zmiany
»Nowy statut obowi您uj帷y od 2019r.
»Bud瞠t, sprawozdania
»Uchwa造 i zarz康zenia
Uchwa造 z 2003r.
Uchwa造 z 2004r.
Uchwa造z 2004r.
Uchwa造 z 2005r.
Uchwa造 z 2005r.
Uchwa造 z 2006r.
Uchwa造 z 2007r.
Uchwa造 z 2008r.
Uchwa造 z 2009r.
Uchwa造 dot. sk豉dek na 2010r.
Uchwa造 z 2010r.
Uchwa造 dot. sk豉dek na 2011r.
Uchwa造 z 2011r.
Uchwa造 dot. sk豉dek na 2012r.
Uchwa造 z 2012 rok
Uchwa造 z 2013 r.
Uchwa造 z 2014 r.
Uchwa造 o powo豉niu 2014 r.
Uchwa造 z 2015 r.
Uchwa造 dot. sk豉dek na 2016 rok
Uchwa造 z 2016 roku
Uchwa造 z 2017 rok
Uchwa造 dot. sk豉dek na 2018r.
Uchwa造 2018/2019
Uchwa造 na 2020r.
Zarz康znie nr 1A/2017 w sprawie instr. obiegu dok.
Zarz康zenie 2/2017 dni wolne od pracy
Zarz康zenie 1/2018
Zarz康zenie nr 2/2018
Zarz康zenie 3/2018
Zarz康zenie 4/2018
Zarz康zenie nr 5/2018
Zarz康zenie n1 /2019 zak豉dowy plan kont
Zarz康zenie nr 2 /2019 w sprawie inwentaryzacji
Zarz康zenie nr 1/2020
»Bilanse
»Opinie RIO
Zwi您ek Gmin  
»Ochrona danych osobowych
»Posiedzenia Zgromadzenia
»Regulamin Organizacyjny Biura Zwi您ku
»Regulamin ZF吁
»Charakterystyka
»Organy
»Przetargi
»Og這szenia
»Konkurs ekologiczny
»Petycje
Schronisko  
»Kontakt
»Regulamin schroniska
»Cennik
»Aktualno軼i
»Post瘼owanie z dzikimi zwierz皻ami
»Pytania i odpowiedzi
»Projekt Programu opieki nad zwierz皻ami na 2020 r.
»Program opieki nad zwierz皻ami na 2020 r.
»Zdj璚ia zwierz徠
Galerie  
»XVII Turniej Pi趾i siatkowej 2019 r.
»XVI Turniej Pi趾i siatkowej 2018 r.
Administracja strony  
»Redakcja
»Dziennik zmian
»Panel
Wyszukiwarka: Uchwa造 z 2012 rok 

Uchwa豉 nr VII/18/2011

Zgromadzenia Zwi您ku Gmin Regionu S逝peckiego

z dnia 21 grudnia 2011 r.


w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Zwi您ku na lata 2012 - 2016Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz康zie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974 , Nr 173 poz. 1218 , z 2008 r. Nr 180 poz. 1111 , Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183 i Nr 234, poz. 1386) w zwi您ku z art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzaj帷e ustaw finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020 i Nr 161, poz. 1078, Nr 262, poz. 1475 i Nr 238, poz.1578, z 2011 r. Nr 171, poz. 2016, Nr 178, poz. 1061 i Nr 197, poz. 1170) – Zgromadzenie Zwi您ku uchwala, co nast瘼uje:


1.Uchwala si Wieloletni Prognoz Finansowa Zwi您ku obejmuj帷:

1)dochody i wydatki bie膨ce zgodnie z za陰cznikiem Nr 1 do uchwa造,

2)obja郾ienia przyj皻ych warto軼i, stanowi帷e za陰cznik Nr 2 do uchwa造.


2. Z dniem 1 stycznia 2012 r. traci moc uchwa豉 Nr I/7/2010 Zgromadzenia Zwi您ku Gmin Regionu S逝peckiego z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Zwi您ku na lata 2011-2015 wraz z p騧niejszymi zmianami.


3.Wykonanie uchwa造 powierza si Zarz康owi Zwi您ku.


4.Uchwa豉 wchodzi w 篡cie z dniem podj璚ia z moc obowi您uj帷

od dnia 1 stycznia 2012 r.Uzasadnienie

do uchwa造 nr VII/18/2011

Zgromadzenia Zwi您ku Gmin Regionu S逝peckiego

z dnia 21 grudnia 2010 r.


w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Zwi您ku na lata 2012 - 2016Wprowadza si nast瘼uj帷e autopoprawki w za陰czniku Nr 1 – Szczeg馧owy kszta速 i zakres danych bud瞠towych Wieloletniej Prognozy Finansowej:

 1. zmniejszono dochody bie膨ce w roku 2012 o kwot 25.000,00 z tj. do kwoty 372.466,00 z – poz. 1a (zgodnie z bud瞠tem Zwi您ku na 2012 rok),

 2. zwi瘯szono dochody maj徠kowe o kwot 25.000,00 z tj. do kwoty 25.000,00 z - poz. 1b (zgodnie z bud瞠tem Zwi您ku na 2012 rok).Za陰cznik Nr 2

do uchwa造 nr VII/18/2011

Zgromadzenia Zwi您ku Gmin Regionu S逝peckiego

z dnia 21 grudnia 2011 r.Obja郾ienia przyj皻ych warto軼i

Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej wykorzystano historyczne materia造 廝鏚這we dotycz帷e wykonania dochod闚 i wydatk闚 za lata 2007-2010, za這瞠nia makroekonomiczne, zgromadzone informacje o faktach dotycz帷ych gospodarki finansowej, a tak瞠 wiedz o wysoko軼iach sk豉dek na 2012 rok oraz planowanych zamierzeniach wynikaj帷ych z r騜nych dokument闚 obowi您uj帷ych.

Jednocze郾ie za這穎no wzrost dochod闚 i wydatk闚 w latach 20122016 wska幡ikiem 2,3 %.

W Zwi您ku Gmin Regionu S逝peckiego na obecn chwil nie planuje si realizacji wieloletnich program闚 inwestycyjnych.

Uchwa豉 nr VII/19/2011

Zgromadzenia Zwi您ku Gmin Regionu S逝peckiego

z dnia 21 grudnia 2011 r.


w sprawie bud瞠tu Zwi您ku na rok 2012Na podstawie art. 69 ust.3 i art. 73a w zw. z art 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz康zie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591,
z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974 , Nr 173 poz. 1218 , z 2008 r. Nr 180 poz. 1111 , Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 , Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281) oraz art. 211, 212, 222, 235-237, 239, 258 ust. 1 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz.1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183 i Nr 234, poz. 1386) – Zgromadzenie Zwi您ku uchwala, co nast瘼uje:

1.1. Ustala si dochody Zwi您ku w wysoko軼i 397 466,00 z, z tego:

1) dochody bie膨ce w kwocie 372 466,00 z,

2) dochody maj徠kowe w kwocie 25 000,00 z,

zgodnie z za陰cznikiem Nr 1.


2.1. Ustala si wydatki Zwi您ku w wysoko軼i 397 466,00 z, z tego:

1) wydatki bie膨ce w kwocie 372 466,00 z,

2) wydatki maj徠kowe w kwocie 25 000,00 z,

zgodnie z za陰cznikiem Nr 2.


2. Wykaz wydatk闚 maj徠kowych okre郵a za陰cznik Nr 3.


3.Tworzy si rezerw og鏊n w wysoko軼i 398,00 z.


4. Upowa積ia si Zarz康 Zwi您ku do dokonywania zmian w planie wydatk闚 w zakresie wynagrodze ze stosunku pracy.


5.Upowa積ia si Zarz康 Zwi您ku do lokowania wolnych 鈔odk闚 bud瞠towych na rachunkach bankowych w innych bankach ni bank prowadz帷y obs逝g bud瞠tu.


6. Wykonanie uchwa造 powierza si Zarz康owi Zwi您ku.


7. Uchwa豉 wchodzi w 篡cie z dniem podj璚ia z moc obowi您uj帷 od 1 stycznia 2012 r. i podlega publikacji w dzienniku Urz璠owym Wojew鏚ztwa Wielkopolskiego.

Uzasadnienie

do uchwa造 nr VII/19/2011

Zgromadzenia Zwi您ku Gmin Regionu S逝peckiego

z dnia 21 grudnia 2011 r.


w sprawie bud瞠tu Zwi您ku na rok 2012


Wprowadza si nast瘼uj帷e autopoprawki:


1.W podstawie prawnej uchwa造 skre郵a si art. 214 i art. 215 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz.1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183 i Nr 234, poz. 1386).


2.W zwi您ku z przeznaczeniem cz窷ci wp豉t gmin na zakupy inwestycyjne zmienia si zapis 1 i paragraf ten otrzymuje brzmienie:

1.1. Ustala si dochody Zwi您ku w wysoko軼i 397 466,00 z, z tego:

1) dochody bie膨ce w kwocie 372 466,00 z,

2) dochody maj徠kowe w kwocie 25 000,00 z,

zgodnie z za陰cznikiem Nr 1.”


3.Zmienia si zapis upowa積ienie Zarz康u Zwi您ku do dokonywania zmian w planie wydatk闚 i paragraf ten otrzymuje brzmienie:

4.Upowa積ia si Zarz康 Zwi您ku do dokonywania zmian w planie wydatk闚 w zakresie wynagrodze ze stosunku pracy.”
Za陰cznik Nr 1

do uchwa造 nr VII/19/2011

Zgromadzenia Zwi您ku Gmin Regionu S逝peckiego

z dnia 21 grudnia 2011 r.Plan dochod闚 Zwi您ku na rok 2012


Dzia

Rozdz.

Nazwa

Plan

750

 

 

Administracja publiczna

 

 

75095

 

Pozosta豉 dzia豉lno嗆

 

 

 

2900

Wp造wy z wp豉t gmin i powiat闚 na rzecz innych jednostek samorz康u terytorialnego oraz zwi您k闚 gmin lub zwi您k闚 powiat闚 na dofinansowanie zada bie膨cych

90 295,00

 

 

 

 

90 295,00

758

 

 

R騜ne rozliczenia


 

75814

 

R騜ne rozliczenia finansowe


 

 

0920

Pozosta貫 odsetki

2000,00

 

 

 

 

2 000,00

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona 鈔odowiska


 

90002

 

Gospodarka odpadami


 

 

2900

Wp造wy z wp豉t gmin i powiat闚 na rzecz innych jednostek samorz康u terytorialnego oraz zwi您k闚 gmin lub zwi您k闚 powiat闚 na dofinansowanie zada bie膨cych

151 563,00

 

 

 

 

151 563,00

 

90013

 

Schronisko dla zwierz徠


 

 

0830

Wp造wy z us逝g

800,00

 

 

2900

Wp造wy z wp豉t gmin i powiat闚 na rzecz innych jednostek samorz康u terytorialnego oraz zwi您k闚 gmin lub zwi您k闚 powiat闚 na dofinansowanie zada bie膨cych

127 808,006650

Wp造wy z wp豉t gmin i powiat闚 na rzecz innych jednostek samorz康u terytorialnego oraz zwi您k闚 gmin lub zwi您k闚 powiat闚 na dofinansowanie zada inwestycyjnych i zakup闚 inwestycyjnych

25 000,00

 

 

 

 

153 608,00

 

 

 

 

305 171,00

 

 

 


Og馧em


397466,00


Za陰cznik Nr 2

do uchwa造 nr VII/19/2011

Zgromadzenia Zwi您ku Gmin Regionu S逝peckiego

z dnia 21 grudnia 2011 r.


Plan wydatk闚 Zwi您ku na rok 2012


Dzia

Rozdz.

Nazwa

Plan

750

 


75095

 

Administracja publiczna

 

 

Pozosta豉 dzia豉lno嗆

 

 

 

3020

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze

1 100,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracownik闚

84 948,00

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

7 061,00

 

 

4110

Sk豉dki na ubezpieczenie spo貫czne

17 558,00

 

 

4120

Sk豉dki na Fundusz Pracy

2 767,00

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

18 240,00

 

 

4210

Zakup materia堯w i wyposa瞠nia

1 500,00

 

 

4280

Zakup us逝g zdrowotnych

375,00

 

 

4300

Zakup us逝g pozosta造ch

2 000,00

 

 

4360

Op豉ty z tytu逝 zakupu us逝g telekomunikacyjnych telefonii kom鏎kowej

1 600,00

 

 

4410

Podr騜e s逝瘺owe

3 500,00

 

 

4440

Odpisy na zak豉dowy fundusz 鈍iadcze socjalnych

2 600,00

 

 

4700

Szkolenia pracownik闚 nieb璠帷ych cz這nkami korpusu s逝瘺y cywilnej

500,00

 

 

 

 

143 749,00

758

 

 

R騜ne rozliczenia

 

 

75818

 

Rezerwy og鏊ne i celowe

 

 

 

4810

Rezerwy

398,00

 

 

 

 

398,00

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona 鈔odowiska

 

 

90002

 

Gospodarka odpadami

 4270

4300

Zakup us逝g remontowych

Zakup us逝g pozosta造ch

1 000,00

150 563,00

 

 

 

 

 

 

151 563,00

 

90013

 

Schronisko dla zwierz徠


 

 

4210

Zakup materia堯w i wyposa瞠nia

18 236,00

 

 

4260

Zakup energii

3 500,00

 

 

4270

Zakup us逝g remontowych

1 000,00

 

 

4300

Zakup us逝g pozosta造ch

47 500,00

 

 

4360

Op豉ty z tytu逝 zakupu us逝g telekomunikacyjnych telefonii kom鏎kowej

900,00

 

 

4430

R騜ne op豉ty i sk豉dki

3 000,00

 

 

4480

Podatek od nieruchomo軼i

2 500,00

 

 

4500

Pozosta貫 podatki na rzecz bud瞠t闚 jednostek samorz康u terytorialnego

120,006060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud瞠towych

25 000,00

 

 

 

 

101 756,00

 

 

 

 

253 319,00

 

 

 


Og馧em


397 466,00


Za陰cznik Nr 3

do uchwa造 nr VII/19/2011

Zgromadzenia Zwi您ku Gmin Regionu S逝peckiego

z dnia 21 grudnia 2011 r.
Wykaz zada maj徠kowych Zwi您ku na rok 2012Zakupy inwestycyjne
L.p.

Dz.

Rozdz.

Zadanie inwestycyjne

Plan


1.


900


90013


6060


Zakup samochodu dostawczego na potrzeby schroniska dla zwierz徠


25 000,00

Uchwa豉 nr VII/20/2011

Zgromadzenia Zwi您ku Gmin Regionu S逝peckiego

z dnia 21 grudnia 2011 r.


w sprawie stanowiska Zwi您ku Gmin Regionu S逝peckiego dotycz帷ego

dzia豉 Ministerstwa Sprawiedliwo軼i zmierzaj帷ych do likwidacji S康u

Rejonowego w S逝pcyNa podstawie 17 ust. 1 Statutu Zwi您ku Gmin Regionu S逝peckiego (Dz. Urz. Woj. Koni雟kiego z 1992 r. Nr 6 poz. 66, zm. Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 1999 r. Nr 10 poz. 179, z 2010r. Nr 139 poz. 2686) - Zgromadzenie Zwi您ku uchwala co nast瘼uje:1. Przyjmuje si stanowisko dotycz帷e dzia豉 Ministerstwa Sprawiedliwo軼i

zmierzaj帷ych do likwidacji S康u Rejonowego w S逝pcy, jak w za陰czniku do

niniejszej uchwa造.2. Wykonanie uchwa造 powierza si Zarz康owi Zwi您ku.3. Uchwa豉 wchodzi w 篡cie z dniem podj璚ia.


Przewodnicz帷y Zgromadzenia


Zwi您ku Gmin Regionu S逝peckiego


Wies豉w Radniecki


Stanowisko

Zwi您ku Gmin Regionu S逝peckiego

w sprawie dzia豉 Ministerstwa Sprawiedliwo軼i

zmierzaj帷ych do likwidacji S康u Rejonowego w S逝pcy


Zgromadzenie Zwi您ku Gmin Regionu S逝peckiego, powzi患szy wiadomo嗆 o

podj皻ych

w Ministerstwie Sprawiedliwo軼i pracach zmierzaj帷ych do reorganizacji systemu

s康闚 powszechnych, a przy tym do likwidacji S康u Rejonowego w S逝pcy wyra瘸

swoje zaniepokojennie i protestuje przeciwko planowanym rozwi您aniom.


Zgromadzenie Zwi您ku Gmin Regionu S逝peckiego pragnie wyrazi g喚bokie

niezadowolenie


z przyj皻ej przez resort formy planowanej reorganizacji s康ownictwa. Mimo, i

zapocz徠kowane dzia豉nia zmierzaj do zniesienia tak istotnej, z punktu widzenia

obywatela instytucji, nie poddano ich pod konsultacje spoleczne, jak r闚nie

nieuzasadniono w nale篡ty spos鏏 zamierze ministerstwa. Brak jakichkolwiek

informacji o planowanych zmianach oraz pomini璚ie konsultacji z w豉dzami

samorz康owymi budzi powa積e obawy mieszka鎍闚 powiatu s逝peckiego. W naszej

ocenie wszelkie zmiany organizacyjne maj帷e bezpo鈔edni wp造w na 篡cie

mieszka鎍闚 powinny by uprzednio konsultowane i opiniowane przez odpowiednie

samorz康y lokalne. Inne dzia豉nia naruszaj帷e t regu喚 przecz zasad

demokratycznego pa雟twa prawa. Zwi您ek Gmin Regionu S逝peckiego protestuje

przeciwko takim zmianom, kt鏎e spowoduj odsuni璚ie wymiaru sprawiedliwo軼i od

obywatela. S康y rejonowe s wpisane w struktur powiat闚 a dyskusja na temat

zmniejszenia ich liczby powinna by prowadzona r闚nolegle z dyskusj dotycz帷

zmian


w organizacji (liczbie) tych jednostek samorz康u terytorialnego Nie jest dobrze, gdy

wymiar sprawiedliwo軼i oddala si od obywatela.

Zgromadzenie Zwi您ku Gmin Regionu S逝peckiego sprzeciwia si pr鏏om likwidacji

S康u Rejonowego w S逝pcy, kt鏎y w dotychczasowym okresie swojego

funkcjonowania przys逝篡 si nale篡cie spo貫czno軼i lokalnej. Brak czytelnych regu

reorganizacji s康ownictwa nasuwa obawy, efektem przeprowadzonych prac

b璠zie ograniczenie dost瘼u obywateli do S康u. W projekcie rozporz康zenia

Ministra Sprawiedliow軼i w sprawie zniesienia niekt鏎ych s康闚 rejonowych,

utworzenia zamiejscowych wydzia堯w w niekt鏎ych s康ach rejonowych oraz zmiany

rozporz康zenia w sprawie s康闚 apelacyjnych, s康闚 okr璕owych i s康闚

rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszar闚 w豉軼iwo軼i, wspomniano co

prawda i w miejsce likwidowanej jednostki powo豉ne zostan wydzia造 zamiejscowe

S康u Rejonowego w Koninie - cywilny, karny oraz rodzinny i nieletnich, jednak nie

wspomniano o funkcjonuj帷ym dotychczas wydziale ksi庵 wieczystych.

Do鈍iadczenie 篡ciowe wskazuje, to w豉郾ie sprawy wieczystoksi璕owe nale膨

do najcz窷ciej za豉twianych w s康ach powszechnych. S康 po這穎ny jest w centralnej

cz窷ci miasta, gdzie maj swoje siedziby w豉dze powiatu s逝peckiego, miasta S逝pcy i

gminy S逝pca. Osoby za豉twiaj帷e sprawy urz璠owe w jednostkach samorz康u

terytorialnego najcz窷ciej odwiedzaj tak瞠 w tych sprawach s康. Wielu interesant闚

wykorzystuje mo磧iwo嗆 osobistego z這瞠nia wniosk闚, bo przy tej okazji otrzyma

wskaz闚ki np. co do sporz康zenia wniosku. Likwidacja wydzia堯w

wieczystoksi璕owych ich tego pozbawi. Zniesienie wydzia逝 ksi庵 wieczystych mo瞠

doprowadzi do sytuacji, w kt鏎ej w celu uzyskania odpisu ksi璕i, skierowania do

s康u wniosku wieczystoksi璕owego, czy te zbadania tre軼i dokument闚

stanowi帷ych podstaw wpisu obywatel b璠zie zmuszony uda si do Konina.

Podobne trudno軼i nast徙i z realizacj ustawy z dnia 7 wrze郾ia 2007 r. o

ujawnieniniu w ksi璕ach wieczystych prawa w豉sno軼i nieruchomo軼i Skarbu Pa雟twa

oraz jednostek samorz康u terytorialnego, kt鏎a nak豉da wykonanie w kr鏒kim

okresie zada wymagaj帷ych niemal瞠 sta貫go kontaktu z S康em.

Burmistrzowie i W鎩towie zgromadzeni w Zwi您ku Gmin Regionu S逝peckiego, nie wyobra瘸j sobie likwidacji s康u, kt鏎y jest instytucj trwale wpisan w pejza miasta i dzia豉 jako odr瑿na jednostka od wielu dziesi璚ioleci. Podnosi rang miasta i powiatu, a poza tym rozpatruje setki spraw rocznie. Skutek likwidacji b璠zie taki, sprawy, kt鏎e obecnie rozpatrywane s wnaszyms康zie bardzo szybko, b璠 trwa d逝瞠j, tak jak ma to miejsce w S康zie Rejonowym w Koninie, a przecie ju teraz obywatele skar膨 si do Strasburga na przewlek這嗆 post瘼owa.

Likwidacja S康u Rejonowego w S逝pcy mia豉by r闚nie niekorzystne konsekwencje spo貫czne, spowodowa豉 by odp造w ze 鈔odowiska adwokat闚 i radc闚 prawnych, kt鏎ych kancelarie tworzone s najcz窷ciej w miejscowo軼iach b璠帷ych siedzibami s康闚.

Zgromadzenie Zwi您ku Gmin Regionu S逝peckiego wnosi o zaniechanie prowadzonych dotychczas dzia豉 i zmian stanowiska w tej kwestii.Przewodnicz帷y Zgromadzenia


Zwi您ku Gmin Regionu S逝peckiego


Wies豉w RadnieckiUchwa豉 nr VIII/21 /2012

Zgromadzenia Zwi您ku Gmin Regionu S逝peckiego

z dnia 6 lutego 2012 roku


w sprawie projektu zmian w Statucie Zwi您ku Gmin Regionu S逝peckiego
Na podstawie art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca o samorz康zie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z p騧. zm.) i 34 Statutu Zwi您ku Gmin Regionu S逝peckiego (Dz. Urz. Woj. Koni雟kiego z 1992 r. Nr 6 poz. 66, zm. Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 1999 r. Nr 10 poz. 179, z 2010r. Nr 139 poz. 2686) Zgromadzenie Zwi您ku uchwala co nast瘼uje:


1 W Statucie Zwi您ku Gmin Regionu S逝peckiego og這szonym w Dzienniku Urz璠owym Wojew鏚ztwa Koni雟kiego z 1992 r. Nr 6 poz. 66 wprowadza si nast瘼uj帷e zmiany:

2 otrzymuje brzmienie:

„Zwi您ek zrzesza nast瘼uj帷e gminy:

- gm. L康ek

- gm. Orchowo

- gm. Ostrowite

- gm. S逝pca

- gm. miejska S逝pca

- gm. Strza趾owo

- gm. Zag鏎闚

- gm. Powidz

- gm. Wilczyn”


2 Wykonanie uchwa造 powierza si Zarz康owi Zwi您ku.


3 Uchwa豉 wchodzi w 篡cie z dniem podj璚ia.Uzasadnienie

do uchwa造 nr VIII/21/2012

Zgromadzenia Zwi您ku Gmin Regionu S逝peckiego

z dnia 6 lutego 2012r.


w sprawie projektu zmian w Statucie Zwi您ku Gmin Regionu S逝peckiegoNa podstawie 6 ust. 2 statutu Zwi您ku Gmin Regionu S逝peckiego gminy Powidz i Wilczyn wyst徙i造 z wnioskiem do Zgromadzenia Zwi您ku o przyj璚ie w poczet cz這nk闚 Zwi您ku . Wniosek zosta pozytywnie zaakceptowany przez Zgromadzenie, dlatego nale瘸這 zmieni 2 statutu Zwi您ku.
Uchwa豉 nr VIII/22/2012

Zgromadzenia Zwi您ku Gmin Regionu S逝peckiego

z dnia 6 lutego 2012 r.


w sprawie zmian w bud瞠cie Zwi您ku na rok 2012Na podstawie art. 69 ust.3 i art. 73a w zw. z art 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz康zie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z p騧n. zm.) oraz art. 211, 212, 222, 236, 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z p騧n. zm.) – Zgromadzenie Zwi您ku uchwala, co nast瘼uje:


1. W uchwale Zgromadzenia Zwi您ku Gmin Regionu S逝peckiego nr VII/19/2011 z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie bud瞠tu Zwi您ku na rok 2012 wprowadza si nast瘼uj帷e zmiany:


W za陰czniku Nr 2 - Plan wydatk闚 Zwi您ku na rok 2012 do uchwa造 dokonuje si zmian w wydatkach w spos鏏 okre郵ony w za陰czniku do niniejszej uchwa造.2. Wykonanie uchwa造 powierza si Zarz康owi Zwi您ku.


3. Uchwa豉 wchodzi w 篡cie z dniem podj璚ia.

Uzasadnienie

uchwa造 nr VIII/22/2012

Zgromadzenia Zwi您ku Gmin Regionu S逝peckiego

z dnia 6 lutego 2012 r.


w sprawie zmian w bud瞠cie Zwi您ku na rok 2012


Wprowadza si nast瘼uj帷e zmiany:


dz. 750 rozdz. 75095 4210 zwi瘯sza si o kwot 600,00 z, tj. do kwoty 2.100,00 z,

dz. 750 rozdz. 75095 4300 zwi瘯sza si o kwot 700,00 z, tj. do kwoty 2.700,00 z,

dz. 750 rozdz. 75095 4360 zwi瘯sza si o kwot 200,00 z, tj. do kwoty 1.800,00 z,

dz. 750 rozdz. 75095 4700 zwi瘯sza si o kwot 700,00 z, tj. do kwoty 1.200,00 z,

dz. 900 rozdz. 90002 4300 zmniejsza si o kwot 37 250,00 z, do kwoty 145.949,00 z,

dz. 900 rozdz. 90013 4210 zwi瘯sza si o kwot 600,00 z, tj. do kwoty 18.836,00 z,

dz. 900 rozdz. 90013 4300 zwi瘯sza si o kwot 34 300,00 z, tj. do kwoty 81.800,00 z,

dz. 900 rozdz. 90013 4360 zwi瘯sza si o kwot 150,00 z, tj. do kwoty 1.050,00 z.


字odki z dz. 750 rozdz. 75095 zostan przeznaczone na bie膨ce funkcjonowanie Zwi您ku, 鈔odki z dz. 900 rozdz. 90013 zostan przeznaczone zadania zwi您ane z programem opieki nad zwierz皻ami, kt鏎e wprowadzi豉 ustawa o ochronie zwierz徠.
Za陰cznik Nr 1

do uchwa造 nr VIII/22/2012

Zgromadzenia Zwi您ku Gmin Regionu S逝peckiego

z dnia 6 lutego 2012 r.

Plan wydatk闚 Zwi您ku na rok 2012

Dzia

Rozdz.

Nazwa

Plan przed zmian

Zwi瘯sza si o kwot

Zmniejsza si o kwot

Plan po zmianie

750

75095

 

Pozosta豉 dzia豉lno嗆

  

 

 

3020

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze

1 100,001 100,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracownik闚

84 948,0084 948,00

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

7 061,007 061,00

 

 

4110

Sk豉dki na ubezpieczenie spo貫czne

17 558,0017 558,00

 

 

4120

Sk豉dki na Fundusz Pracy

2 767,002 767,00

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

18 240,0018 240,00

 

 

4210

Zakup materia堯w i wyposa瞠nia

1 500,00

600,00


2 100,00

 

 

4280

Zakup us逝g zdrowotnych

375,00375,00

 

 

4300

Zakup us逝g pozosta造ch

2 000,00

700,00


2 700,00

 

 

4360

Op豉ty z tytu逝 zakupu us逝g telekomunikacyjnych telefonii kom鏎kowej

1 600,00

200,00


1 800,00

 

 

4410

Podr騜e s逝瘺owe

3 500,003 500,00

 

 

4440

Odpisy na zak豉dowy fundusz 鈍iadcze socjalnych

2600,002 600,00

 

 

4700

Szkolenia pracownik闚 nieb璠帷ych cz這nkami korpusu s逝瘺y cywilnej

500,00

700,00


1 200,00

 

 

 

 

143 749,00 

2 200,00


145 949,00

 

 

 

 

143 749,00 

2 200,00


145 949,00

758

 

 

R騜ne rozliczenia

 

75818

 

Rezerwy og鏊ne i celowe

 

 

4810

Rezerwy

398,00 398,00 

 

 

 

 

398,00 398,00 

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona 鈔odowiska

 

90002

 

Gospodarka odpadami4270

4300

Zakup us逝g remontowych

Zakup us逝g pozosta造ch

1 000,00

150 563,001 000,00

 

 


37 250,00

113 313,00

 

 

 

 

151 563,00


37 250,00

114 313,00

 

90013

 

Schronisko dla zwierz徠

 

 

4210

Zakup materia堯w i wyposa瞠nia

18 236,00

600,00


18 836,00

 

 

4260

Zakup energii

3 500,003 500,00

 

 

4270

Zakup us逝g remontowych

1 000,001 000,00

 

 

4300

Zakup us逝g pozosta造ch

47 500,00

34 300,00


81 800,00

 

 

4360

Op豉ty z tytu逝 zakupu us逝g telekomunikacyjnych telefonii kom鏎kowej

900,00

150,00


1050,00

 

 

4430

R騜ne op豉ty i sk豉dki

3 000,003 000,00

 

 

4480

Podatek od nieruchomo軼i

2 500,002 500,00

 

 

4500

Pozosta貫 podatki na rzecz bud瞠t闚 jednostek samorz康u terytorialnego

120,00120,006060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud瞠towych

25 000,0025 000,00

 

 

 

 

101 756,00

35 050,00


136 806,00

 

 

 

 

253 319,00

35 050,00

37 250,00

250 369,00

Og馧em


397 466,00


37 250,00


37 250,00


397 466,00

Uchwa豉 nr IX/23/2012

Zgromadzenia Zwi您ku Gmin Regionu S逝peckiego

z dnia 23 kwietnia 2012 roku      w sprawie przyj璚ia regulaminu schroniska dla bezdomnych zwierz徠


      Na podstawie uchwa造 nr 4/2003 Zgromadzenia Zwi您ku Gmin Regionu S逝peckiego z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie utworzenia schroniska dla zwierz徠 i ustalenie wysoko軼i sk豉dki na jego utrzymanie Zgromadzenie Zwi您ku uchwala co nast瘼uje:

1 Przyjmuje si nowy regulamin okre郵aj帷y zasady dzia豉nia schroniska dla bezdomnych zwierz徠 w m. Ostrowo Ko軼ielne 35, gmina Strza趾owo
w nast瘼uj帷ym brzmieniu:         I.    Organizacja schroniska

1. Schronisko dla bezdomnych zwierz徠 znajduje si w m. Ostrowo Ko軼ielne 35, gmina Strza趾owo.

2. Schronisko nadzorowane i prowadzone jest przez Zwi您ek Gmin Regionu S逝peckiego.

3.Pracownik schroniska odpowiedzialny jest za ca這kszta速 prac w schronisku, jego maj徠ek, w豉軼iw administracj, wykonywanie napraw bie膨cych, przestrzeganie umowy i niniejszego regulaminu oraz przepis闚 bezpiecze雟twa i higieny pracy.

4. Schronisko podlega sta貫mu nadzorowi lekarza weterynarii.

5.Lekarz weterynarii opracowuje szczeg馧ow instrukcj odka瘸nia i dezynfekcji w schronisku.

6. Ka盥y pracownik zatrudniony w schronisku ma okre郵one w zakresie czynno軼i szczeg馧owe obowi您ki.


II. Zadania schroniska

1.Od豉wianie biegaj帷ych luzem ps闚 na obszarze gmin b璠帷ych cz這nkami Zwi您ku Gmin Regionu S逝peckiego i dostarczanie ich do schroniska dla bezdomnych zwierz徠.

2. Przyjmowanie i przetrzymywanie zwierz徠 zagubionych, zab陰kanyc i porzuconych lub z innych przyczyn bezdomnych w szczeg鏊no軼i ps闚
i
kot闚.

3. Leczenie chorych zwierz徠 rokuj帷ych mo磧iwo軼i wyleczenia.

4. Przekazywanie zwierz徠 osobom zainteresowanym ich posiadaniem i zdolnym zapewni im nale篡te warunki bytowe.

5. Usypianie w spos鏏 humanitarny zwierz徠 nieuleczalnie chorych oraz 郵epych miot闚.

6.Szczepienie ps闚 przeciwko w軼iekli幡ie i innym chorobom zaka幡ym w schronisku.

7. Zapewnienie ca這dobowej opieki weterynaryjnej zwierz皻om rannym w wypadkach drogowych.

8. Doprowadzenie do lecznicy na obserwacj zwierz徠, kt鏎e pok御a造 cz這wieka lub podejrzanych o w軼ieklizn.

9. Prowadzenie akcji profilaktycznych i propagandowych maj帷ych na celu u鈍iadomienie mieszka鎍om gmin - stron porozumienia ich praw i obowi您k闚 wobec zwierz徠.

10.Zawiadamianie w鎩t闚/burmistrz闚 gmin nale膨cych do Zwi您ku Gmin Regionu S逝peckiego o zn璚aniu si nad zwierz皻ami oraz o przetrzymywaniu zwierz徠 w niew豉軼iwych warunkach.

11.Zapewnienie opieki nad wolno 篡j帷ymi kotami w przypadku wyst徙ienia niesprzyjaj帷ych warunk闚 atmosferycznych.

12. Wykonywanie zabieg闚 kastracji i sterylizacji zwierz徠 przebywaj帷ych w schronisku przez lekarza weterynarii, z kt鏎ym Zwi您ek Gmin Regionu S逝peckiego ma podpisan umow. Zabiegi kastracji i sterylizacji b璠 przeprowadzane wy陰cznie u zwierz徠 u kt鏎ych nie istniej przeciwwskazania do wykonania tych zabieg闚 z uwagi na stan zdrowia i wiek.

13.W przypadkach zn璚ania si nad zwierz皻ami gospodarskimi b康 w wyniku zdarze losowych (np. 鄉ierci lub powa積ej choroby w豉軼iciela) zapewnienie opieki zwierz皻om poprzez umieszczenie ich w gospodarstwie rolnym z kt鏎ym Zwi您ek Gmin Regionu S逝peckiego ma podpisan umow. W wyznaczonym gospodarstwie umieszczone zostan zwierz皻a gospodarskie odebrane w豉軼icielowi w drodze decyzji administracyjnej na podstawie przepis闚 zawartych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierz徠.II III. Obowi您ki personelu schroniska

1.Wszyscy pracownicy schroniska powinni posiada przyjacielski i humanitarny stosunek do zwierz徠. Niehumanitarne traktowanie zwierz徠 b璠zie powodem rozwi您ania umowy o prac.

2. W schronisku nale篡 zapewni odpowiednie warunki higieniczne i sanitarne, mi璠zy innymi poprzez okresowe dezynfekcje (izolowanie chorych ps闚).IV. Przyjmowanie zwierz徠 do schroniska

1.Do schroniska zostaje przyj皻e ka盥e doprowadzone zwierz.

2.Zwierz皻a przyjmowane s przez pracownika schroniska.

3.Schronisko prowadzi dokumentacj przyj璚ia i pobytu zwierz璚ia w postaci rejestru zawieraj帷ego:

- kolejny numer w rejestrze,

- numer porz康kowy zwierz璚ia,

- kr鏒ki opis zwierz璚ia, okre郵enie p販i i wieku,

- imi, nazwisko, adres, telefon osoby doprowadzaj帷ej potwierdzone jej podpisem (w razie odmowy podania danych zwierz r闚nie jest przyjmowane),

- miejsce schwytania zwierz璚ia przez pracownika schroniska,

- inne bli窺ze dane o zwierz璚iu ( cechy zwierz璚ia),

- dane nabywcy spisane z dowodu osobistego,

4.Pracownik dokonuje ogl璠zin przyjmowanego zwierz璚ia i razie konieczno軼i leczenia lub u酥ienia natychmiast wzywa lekarza weterynarii.

5. Nowo przyj皻ych zwierz徠 przez kilka dni w miar mo磧iwo軼i nie nale篡 przetrzymywa z innymi zwierz皻ami w celu u豉twienia adaptacji do nowych warunk闚 i odbycia kwarantanny dla ochrony przed chorobami zaka幡ymi.

6. Nowo przyj皻e zwierz po ogl璠zinach powinno zosta zaszczepione.

7.Zwierz皻a chore, samice w rui i zwierz皻a agresywne nale篡 przetrzymywa w oddzielnych, przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach.

8. O zauwa穎nych objawach chorobowych pracownik schroniska jest zobowi您any niezw這cznie powiadomi lekarza weterynarii.
V.    V. Wydawanie zwierz徠


1.Zwierz mo瞠 by wydane ze schroniska po odbyciu 14 dniowej kwarantanny.

Osoba, kt鏎a chcia豉by zabra zwierz podczas trwania kwarantanny zobowi您uje si do zapewnienia opieki lekarsko-weterynaryjnej do ko鎍a trwania kwarantanny.

2. W豉軼iciele, kt鏎ych zwierz znalaz這 si w schronisku, po udokumentowania lub uwiarygodnieniu prawa w豉sno軼i maj prawo odebra zwierz ponosz帷 koszty interwencji, transportu i szczepie oraz sprawowania opieki nad zwierz璚iem w okresie pobytu w schronisku.

3.Wydanie zwierz璚ia pozostaj帷ego w schronisku pod opiek osoby zainteresowanej jego posiadaniem mo瞠 nast徙i w sytuacji gdy zainteresowany wyka輳, i ma mo磧iwo嗆 zapewnienia zwierz璚iu odpowiednich warunk闚 bytowych.

4. Psy wolno wydawa po zaszczepieniu ich przeciwko w軼iekli幡ie.

5.Ka盥a osoba zabieraj帷a zwierz ze schroniska zobowi您ana jest do podpisania umowy adopcyjnej, kt鏎ej wz鏎 stanowi za陰cznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

6. Nie wolno wydawa zwierz徠:

a)chorych, ci篹arnych oraz szczeni徠 przed sz鏀tym tygodniem 篡cia,

b) dzieciom i m這dzie篡 do lat 18,

c)osobom nietrze德ym,

d) osobom podejrzanym o spekulacje i zn璚anie si nad zwierz皻ami.

7.Pracownikowi schroniska przys逝guje prawo sprawdzenia nowych warunk闚 bytowych zwierz璚ia w celu sprawdzenia czy nie zosta造 naruszone obowi您ki w豉軼iciela zwierz璚ia wynikaj帷e z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierz徠 .

8.W przypadkach w徠pliwych schronisko ma prawo sprawdzi warunki pobytu zwierz璚ia przed jego wydaniem.VI Eutanazja zwierz徠


 1. Zwierz mo瞠 by u酥ione przy zachowaniu warunk闚 軼i郵e okre郵onych przez ustaw z dnia 21 sierpnia 1997r. o Ochronie zwierz徠.

 2. Lekarz weterynarii podejmuje decyzj o u酥ieniu zwierz璚ia chorego, nie rokuj帷ego nadziei na wyleczenie.

 3. U酥ienie mo瞠 by dokonane tylko przez lekarza weterynarii.

 4. Schronisko zobowi您ane jest do prowadzenia dok豉dnej dokumentacji dotycz帷ej eutanazji zwierz徠 z podaniem przyczyny u酥ienia zwierz璚ia. Zapis powinien by potwierdzony podpisem lekarza weterynarii.

 5. Usypianie jest dokonywane w schronisku w specjalnie przeznaczonym do tego celu pomieszcze lub w lecznicy weterynaryjnej.

 6. Zw這ki zwierz璚ia musz by odpowiednio zabezpieczone do czasu oddania ich do zak豉du utylizacyjnego, z kt鏎ym schronisko ma podpisan umow.VII Op豉ty za us逝gi schroniska


1.Osoba zabieraj帷a bezdomne zwierz ze schroniska nie uiszcza op豉ty na rzecz schroniska.

2.Op豉ta na rzecz schroniska jest uiszczana w przypadku gdy w豉軼iciel pozostawi zwierz bez opieki i zg這si si po jego odbi鏎.

3. Op豉t, o kt鏎ej mowa w pkt. 2 nale篡 ui軼i przelewem bankowym na konto Zwi您ku Gmin Regionu S逝peckiego. Stawki op豉t uj皻e s w cenniku, stanowi帷ym za陰cznik nr 2 do niniejszego regulaminu.

4.Zwierz mo瞠 zosta wydane po okazaniu dowodu wp豉ty, o kt鏎ej mowa w pkt. 2 .

5.W szczeg鏊nych przypadkach mo積a odst徙i od pobrania op豉ty za wydane

zwierz.

6.Cennik op豉t schroniska powinien by wywieszony w widocznym miejscu.VIII Zasady ko鎍owe


1.Schronisko czynne jest od poniedzia趾u do pi徠ku w godzinach od 7.30 do 15.30

2. Zabrania si interesantom:

a) zbli瘸 si do zwierz徠 bez asysty pracownika,

b) karmienia zwierz徠,

c) dra積ienia zwierz徠.

3. Osobom nietrze德ym wst瘼 do schroniska jest zabroniony.

V

2. Traci moc uchwa豉 nr 10/200 Zgromadzenia Zwi您ku Gmin Regionu S逝peckiego z dnia 1 grudnia 2008 r. w sprawie przyj璚ia nowego regulaminu schroniska dla bezdomnych zwierz徠


3. Wykonanie uchwa造 powierza si Zarz康owi Zwi您ku.

4. Uchwa豉 wchodzi w 篡cie z dniem podj璚ia.Za陰cznik nr 1do regulaminu schroniska

UMOWA ADOPCYJNA


Miejscowo嗆 ……………………… dnia…………………………………Imi i nazwisko…………………………………………………………………………………………

Adres ………………………………………………………………………..............................................

Tel. ……………………………………………………………………………………………..................

Seria i numer dowodu osobistego ……………………………………………………………….............

Mam 鈍iadomo嗆, w razie z貫go traktowania zwierz璚ia grozi mi odpowiedzialno嗆 karna

na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o Ochronie zwierz徠 (tekst jednolity Dz.U. z 2003r.Nr

106 poz. 1002 z p騧n. zm. )


P貫 zwierz璚ia ………………………………. rasa………………………………………………..

Cechy szczeg鏊ne ……………………………………………………………………………………

Imi …………………………………………………………………………………………………


Zobowi您uje si:

 1. Zapewni zwierz璚iu wy篡wienie, wod i schronienie, nie wypuszczaj帷 go na tereny otwarte bez dozoru.

 2. Zaopatrzy zwierz w obro輳 z adresem.

 3. Zarejestrowa zwierz we w豉軼iwym urz璠zie oraz zapewni mu starann opiek weterynaryjn i szczepienia ochronne.

 4. Zapewni mu opiek i ochron.

 5. Nie poddawa zwierz璚ia eksperymentom medycznym.


Schronisko zastrzega sobie prawo przeprowadzenia inspekcji w nowym miejscu pobytu

adoptowanego zwierz璚ia i odebrania go osobie, pod kt鏎ej opiek pozostaje w przypadku

stwierdzenia narusze obowi您k闚 w豉軼iciela zwierz璚ia wynikaj帷ych z powy窺zego

zobowi您ania.

O名IADCZENIE

Wyra瘸m zgod na przetwarzanie moich danych osobowych przez Zwi您ek Gmin Regionu S逝peckiego gromadzonych w zbiorzeRejestr Um闚 Adopcji Zwierz徠w celu zawarcia niniejszej umowy oraz prowadzenia ewidencji um闚 adopcyjnych (Art. 7 pkt. 5 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowychDz. U. Nr 101 z 2002r. poz. 926 z p騧n.zm.)

Jednocze郾ie zgodnie z art.24 ust.1 w/w ustawy przyjmuj do wiadomo軼i 瞠:

 • administratorem zbioru danych osobowych jest Zwi您ek Gmin Regionu S逝peckiego z siedzib w S逝pcy, ul. Sienkiewicza 16,

 • dane b璠 przetwarzane wy陰cznie zgodnie z okre郵onym celem i nie b璠 przekazywane innym podmiotom,

 • przys逝guje mi prawo dost瘼u do tre軼i moich danych oraz ich poprawiania,

 • dane podaj dobrowolnie…………………………………………. …………………………………………

( podpis pracownika przyjmuj帷ej o鈍iadczenie) (podpis osoby sk豉daj帷ej o鈍iadczenie)

Za陰cznik nr 2 do regulaminu schroniska


OPxTY ZA USΣGI SCHRONISKA- jednorazowa op豉ta za odbi鏎 przez w豉軼iciela zwierz璚ia pozostawionego bez opieki  100 ,00 z
-
op豉ta za sprawowanie opieki nad zwierz璚iem pozostawionym bez opieki:

-
kot 4 z/ dob
-
pies do 10 kg masy cia豉 5 z /dob
-
pies od 1020 kg masy cia豉 7 z/ dob
- pies powy瞠j 20 kg masy cia豉 10 z/dob
Uchwa豉 nr X/24/2012

Zgromadzenia Zwi您ku Gmin Regionu S逝peckiego

z dnia 28 maja 2012 roku


w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zwi您ku oraz sprawozdania z wykonania bud瞠tu Zwi您ku za 2011 rok


Na podstawie art. 73a ust. 1, w zw. z art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorz康zie gminnym / tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z p騧. zm./ oraz art. 270. ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z p騧n. zm.) Zgromadzenie Zwi您ku Gmin Regionu S逝peckiego uchwala, co nast瘼uje:

1 Zatwierdza si sprawozdanie finansowe Zwi您ku Gmin Regionu S逝peckiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bud瞠tu Zwi您ku za 2011 rok.

2 Uchwa豉 wchodzi w 篡cie z dniem podj璚ia.


Uchwa豉 nr X/25/2012

Zgromadzenia Zwi您ku Gmin Regionu S逝peckiego

z dnia 28 maja 2012 roku


w sprawie absolutorium dla Zarz康u Zwi您ku Gmin Regionu S逝peckiego


Na podstawie art. 73a ust. 1, w zw. z art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorz康zie gminnym / tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z p騧. zm./ oraz art. 271. ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z p騧n. zm.) Zgromadzenie Zwi您ku Gmin Regionu S逝peckiego uchwala, co nast瘼uje:


1 Udziela si absolutorium Zarz康owi Zwi您ku Gmin Regionu S逝peckiego.


2 Uchwa豉 wchodzi w 篡cie z dniem podj璚ia.


Uchwa豉 nr X/27/2012

Zgromadzenia Zwi您ku Gmin Regionu S逝peckiego

z dnia 28 maja 2012 roku


zmieniaj帷a uchwa喚 w sprawie bud瞠tu Zwi您ku na rok 2012

Na podstawie art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz康zie gminnym (tekst jedn.
Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z p騧n. zm.), art. 211, art. 212, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z p騧n. zm.) Zgromadzenie Zwi您ku uchwala, co nast瘼uje:


1. W uchwale nr VII/19/2011 Zgromadzenia Zwi您ku Gmin Regionu S逝peckiego z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie bud瞠tu Zwi您ku na 2012r., zmienionej uchwa陰 Zgromadzenia Zwi您ku nr VIII/22/2012 z dnia 6 lutego 2012 r.


wprowadza si nast瘼uj帷e zmiany:


1.W 2 ust. 1 wydatki Zwi您ku na 2012 r.

zwi瘯sza si o kwot 16 507,00 z

tj. do kwoty 413 973,00 z

z tego:

- wydatki bie膨ce zwi瘯sza si o kwot 16 507,00 z

tj. do kwoty 388 973,00 z


Zmiany okre郵a za陰cznik Nr 1 do niniejszej uchwa造.


2. Deficyt dochod闚 nad wydatkami w wysoko軼i 16 507,00 z

planuje si pokry z nadwy磬i bud瞠towej z lat ubieg造ch.


Do uchwa造 do陰cza si za陰cznik nr 3 pn. „Przychody i rozchody Zwi您ku na rok 2012
w brzmieniu za陰cznika nr 2 do niniejszej uchwa造

2.Wykonanie uchwa造 powierza si Zarz康owi Zwi您ku.


3.Uchwa豉 wchodzi w 篡cie z dniem podj璚ia.Uzasadnienie

uchwa造 nr X/27/2012

Zgromadzenia Zwi您ku Gmin Regionu S逝peckiego

z dnia 28 maja 2012 roku


zmieniaj帷a uchwa喚 w sprawie bud瞠tu Zwi您ku na rok 2012 1. Wprowadza si zmiany w planie wydatk闚 polegaj帷e na zwi瘯szeniu

  wydatk闚 bie膨cych:


- dz. 750 rozdz. 75075 zwi瘯sza si o kwot 4.000,00 z na promocj Zwi您ku,

- dz. 750 rozdz. 75095 zwi瘯sza si o kwot 7.400,00 z z przeznaczeniem na

pokrycie koszt闚 bie膨cego funkcjonowania Zwi您ku,

- dz. 900 rozdz. 90002 4270 zwi瘯sza si o kwot 200,00 z z przeznaczeniem na

remont pojemnik闚

- dz. 900 rozdz. 90013 zwi瘯sza si o kwot 4.907,00 z z przeznaczeniem na

pokrycie koszt闚 bie膨cego funkcjonowania schroniska dla bezdomnych zwierz徠.


2. W zwi您ku z zamkni璚iem 2011 roku i wygospodarowaniem nadwy磬i

wprowadzono do bud瞠tu kwot 16. 507,00 z.
Za陰cznik Nr 1

do uchwa造 nr X/27/2012 Zgromadzenia Zwi您ku Gmin Regionu S逝peckiego z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie zmian w bud瞠cie Zwi您ku na 2012 r.


Plan wydatk闚 Zwi您ku na rok 2012


Dzia

Rozdz.

Nazwa

Plan przed zmian

Zwi瘯sza si o kwot

Zmniejsza si o kwot

Plan po zmianie

750

75075


Promocja jednostek samorz康u terytorialnego4120

Zakup materia堯w i wyposa瞠nia


2000,00


2000,004300

Zakup us逝g pozosta造ch


2000,00


2000,00

4000,00


4000,00


75095

 

Pozosta豉 dzia豉lno嗆

  

 

 

3020

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze

1 100,001 100,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracownik闚

84 948,00

2600,00


87 548,00

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

7 061,007 061,00

 

 

4110

Sk豉dki na ubezpieczenie spo貫czne

17 558,00

3100,00


20 658,00

 

 

4120

Sk豉dki na Fundusz Pracy

2 767,002 767,00

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

18 240,00

1200,00


19 440,00

 

 

4210

Zakup materia堯w i wyposa瞠nia

2 100,002 100,00

 

 

4280

Zakup us逝g zdrowotnych

375,00375,00

 

 

4300

Zakup us逝g pozosta造ch

2 700,00

500,00


3 200,00

 

 

4360

Op豉ty z tytu逝 zakupu us逝g telekomunikacyjnych telefonii kom鏎kowej

1 800,001 800,00

 

 

4410

Podr騜e s逝瘺owe

3 500,003 500,00

 

 

4440

Odpisy na zak豉dowy fundusz 鈍iadcze socjalnych

2 600,002 600,00

 

 

4700

Szkolenia pracownik闚 nieb璠帷ych cz這nkami korpusu s逝瘺y cywilnej

1 200,001 200,00

 

 

 

 

145 949,00

7400,00


153 349,00

 

 

 

 

145 949,00

11400,00


157 349,00

758

 

 

R騜ne rozliczenia

 

75818

 

Rezerwy og鏊ne i celowe

 

 

4810

Rezerwy

398,00 398,00 

 

 

 

 

398,00 398,00 

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona 鈔odowiska

 

90002

 

Gospodarka odpadami4270

4300

Zakup us逝g remontowych

Zakup us逝g pozosta造ch

1 000,00

113 313,00

200,00


1 200,00

 

 113 313,00

 

 

 

 

114 313,00

200,00


114 513,00

 

90013

 

Schronisko dla zwierz徠

 

 

4210

Zakup materia堯w i wyposa瞠nia

18 836,00

4407,00


23 243,00

 

 

4260

Zakup energii

3 500,003 500,00

 

 

4270

Zakup us逝g remontowych

1 000,00

500,00


1 500,00

 

 

4300

Zakup us逝g pozosta造ch

81 800,0081 800,00

 

 

4360

Op豉ty z tytu逝 zakupu us逝g telekomunikacyjnych telefonii kom鏎kowej

1050,001050,00

 

 

4430

R騜ne op豉ty i sk豉dki

3 000,003 000,00

 

 

4480

Podatek od nieruchomo軼i

2 500,002 500,00

 

 

4500

Pozosta貫 podatki na rzecz bud瞠t闚 jednostek samorz康u terytorialnego

120,00120,006060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud瞠towych

25 000,0025 000,00

 

 

 

 

136 806,00

4907,00


141 713,00

 

 

 

 

250 369,00

5107,00


256 226,00

Og馧em


397 466,00


16507,00


413 973,00Uchwa豉 nr X/26/2012

Zgromadzenia Zwi您ku Gmin Regionu S逝peckiego

z dnia 28 maja 2012 r.


w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Zwi您ku na lata 2012 - 2016Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz康zie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z p騧n. zm.) oraz art. 226 i art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z p騧n. zm.) w zwi您ku z art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzaj帷e ustaw o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z p騧n. zm.) Zgromadzenie Zwi您ku uchwala, co nast瘼uje:


1.W uchwale nr VII/18/2011 Zgromadzenia Zwi您ku Gmin Regionu S逝peckiego z dnia 21 grudnia 2011 r. wprowadza si zmiany w za陰czniku Nr 1 do uchwa造 - „Szczeg馧owy kszta速 i zakres danych bud瞠towych Wieloletniej Prognozy Finansowej”, kt鏎y otrzymuje brzmienie za陰cznika do niniejszej uchwa造.


2.Wykonanie uchwa造 powierza si Zarz康owi Zwi您ku.


3.Uchwa豉 wchodzi w 篡cie z dniem podj璚ia.Uzasadnienie

do uchwa造 nr X/26/2012

Zgromadzenia Zwi您ku Gmin Regionu S逝peckiego

z dnia 28 maja 2012 r.


w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Zwi您ku na lata 2012 - 2016W zwi您ku ze zmianami w strukturze przychod闚 i wydatk闚 wprowadzono zmiany szczeg馧owym kszta販ie i zakresie danych bud瞠towych roku 2012 poprzez zwi瘯szenie przychod闚 i wydatk闚 o kwot 16.507,00 z. 
Za陰cznik Nr 1
do uchwa造 Nr VII/18/2011
Zgromadzenia Zwi您ku Gmin Regionu S逝peckiego
z dnia 21 grudnia 2011 r.Wyszczeg鏊nienie Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016
Dochody og馧em[1], w tym: 397 466,00 406 607,00 415 959,00 425 526,00 435 313,00
dochody bie膨ce 372 466,00 406 607,00 415 959,00 425 526,00 435 313,00
dochody maj徠kowe, w tym: 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ze sprzeda篡 maj徠ku 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wydatki bie膨ce[2] (bez odsetek i prowizji od kredyt闚 i po篡czek oraz wyemitowanych papier闚 warto軼iowych ), w tym: 372 466,00 406 607,00 415 959,00 425 526,00 435 313,00
na wynagrodzenia i sk豉dki od nich naliczane[3] 130 574,00 133 577,00 136 649,00 139 792,00 143 007,00
zwi您ane z funkcjonowaniem organ闚 JST[4] 143 749,00 148 641,00 152 506,00 156 471,00 160 069,00
z tytu逝 gwarancji i por璚ze, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
gwarancje i por璚zenia podlegaj帷e wy陰czeniu z limit闚 sp豉ty zobowi您a z art. 243 ufp/169sufp 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
wydatki bie膨ce obj皻e limitem art. 226 ust. 4 ufp[5] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wynik bud瞠tu po wykonaniu wydatk闚 bie膨cych (bez obs逝gi d逝gu) (1-2)  25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nadwy磬a bud瞠towa z lat ubieg造ch plus wolne 鈔odki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
nadwy磬a bud瞠towa z lat ubieg造ch plus wolne 鈔odki, zgodnie z art. 217 ufp, zaanga穎wane na pokrycie deficytu bud瞠tu roku bie膨cego 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Inne przychody niezwi您ane z zaci庵ni璚iem d逝gu[6] 0,00 0,00 0,00

字odki do dyspozycji (3+4+5) 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sp豉ta i obs逝ga d逝gu, z tego:  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
rozchody z tytu逝 sp豉ty rat kapita這wych oraz wykupu obligacji 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
wydatki bie膨ce na obs逝g d逝gu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Inne rozchody (bez sp豉ty d逝gu np. udzielane po篡czki) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
字odki do dyspozycji na wydatki maj徠kowe (6-7-8) 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wydatki maj徠kowe[7], w tym: 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
wydatki maj徠kowe obj皻e limitem art. 226 ust. 4 ufp 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Przychody (kredyty, po篡czki, emisje obligacji)[8] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wynik finansowy bud瞠tu (9-10+11)[9] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wyszczeg鏊nienie Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2015
Kwota d逝gu[10], w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
陰czna kwota wy陰cze z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp[11] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
kwota wy陰cze z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadaj帷a na dany rok bud瞠towy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kwota zobowi您a zwi您ku wsp馧tworzonego przez jst przypadaj帷ych do sp豉ty w danym roku bud瞠towym podlegaj帷e doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp[12] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Planowana 陰czna kwota sp豉ty zobowi您a鎎13] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maksymalny dopuszczalny wska幡ik sp豉ty z art. 243 ufp[14] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Spe軟ienie wska幡ika sp豉ty z art. 243 ufp po uwzgl璠nieniu art. 244 ufp [15] Zgodny z art. 243 ufp Zgodny z art. 243 ufp Zgodny z art. 243 ufp Zgodny z art. 243 ufp Zgodny z art. 243 ufp
Sp豉ta zad逝瞠nia/dochody og馧em (7-13a +2c –2d):1) -max 15% z art. 169 sufp[16] 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Zad逝瞠nie/dochody og馧em (13 –13a):1) - max 60% z art. 170 sufp[17] 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Wydatki bie膨ce razem (2 + 7b) 372 466,00 406 607,00 415 959,00 425 526,00 435 313,00
Wydatki og馧em (10+19) 397 466,00 406 607,00 415 959,00 425 526,00 435 313,00
Wynik bud瞠tu (1 - 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Przychody bud瞠tu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Rozchody bud瞠tu (7a+8) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Spos鏏 sfinansowania sp豉ty d逝gu (kwota powinna by zgodna z kwot wykazan w poz. 7a),
z tego:
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
nadwy磬a z lat ubieg造ch 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
wolne 鈔odki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przychody z tytu逝 kredyt闚, po篡czek, obligacji 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przychody z prywatyzacji 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przychody ze sp豉ty udzielonych po篡czek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
nadwy磬a bie膨ca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Przeznaczenie nadwy磬i wykonanej w poszczeg鏊nych latach obj皻ych prognoz:
………………………………………………………………….
Uchwa豉 nr X/28 /2012

Zgromadzenia Zwi您ku Gmin Regionu S逝peckiego

z dnia 28 maja 2012 roku


w sprawie zmian w Statucie Zwi您ku Gmin Regionu S逝peckiego


Na podstawie art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca o samorz康zie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z p騧. zm.) i 34 Statutu Zwi您ku Gmin Regionu S逝peckiego (Dz. Urz. Woj. Koni雟kiego z 1992 r. Nr 6 poz. 66, zm. Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 1999 r. Nr 10 poz. 179, z 2010r. Nr 139 poz. 2686) Zgromadzenie Zwi您ku uchwala co nast瘼uje:


1. W Statucie Zwi您ku Gmin Regionu S逝peckiego og這szonym w Dzienniku Urz璠owym Wojew鏚ztwa Koni雟kiego z 1992 r. Nr 6 poz. 66 z p騧n. zm. wprowadza si nast瘼uj帷e zmiany:

2 otrzymuje brzmienie:

„Zwi您ek zrzesza nast瘼uj帷e gminy:

- gm. L康ek

- gm. Orchowo

- gm. Ostrowite

- gm. S逝pca

- gm. miejska S逝pca

- gm. Strza趾owo

- gm. Zag鏎闚

- gm. Powidz

- gm. Wilczyn”


2. Wykonanie uchwa造 powierza si Zarz康owi Zwi您ku.

3.Traci moc uchwa豉 nr VIII/21/2012 Zgromadzenia Zwi您ku Gmin Regionu S逝peckiego

z dnia 6 lutego 2012 roku w sprawie projektu zmian w Statucie Zwi您ku Gmin Regionu S逝peckiego

4. Uchwa豉 wchodzi w 篡cie z dniem podj璚ia.Uzasadnienie

do uchwa造 nr X/28/2012

Zgromadzenia Zwi您ku Gmin Regionu S逝peckiego

z dnia 28 maja 2012r.


w sprawie zmian w Statucie Zwi您ku Gmin Regionu S逝peckiegoNa podstawie 6 ust. 2 statutu Zwi您ku Gmin Regionu S逝peckiego gminy Powidz i Wilczyn wyst徙i造 z wnioskiem do Zgromadzenia Zwi您ku o przyj璚ie w poczet cz這nk闚 Zwi您ku . Wniosek zosta pozytywnie zaakceptowany przez Zgromadzenie, dlatego nale瘸這 zmieni 2 statutu Zwi您ku.

Uchwa豉 Nr XIII/15/2012

Zarz康u Zwi您ku Gmin Regionu

z dnia 12 wrze郾ia 2012 r.


w sprawie opracowywania materia堯w planistycznych oraz za這瞠 przyj皻ych do opracowywania projektu bud瞠tu na rok 2013


 1. Na podstawie art. 73a ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz康zie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) i 1 uchwa造 Nr 7/2010 Zgromadzenia Zwi您ku Gmin Regionu S逝peckiego z dnia 14 wrze郾ia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwa造 bud瞠towejZarz康 Zwi您ku Gmin Regionu uchwala co nast瘼uje:


1.1.Zobowi您uje si cz這nk闚 Zwi您ku do opracowania wycinkowych materia堯w planistycznych wg wzor闚 stanowi帷ych za陰cznik Nr 1 – 4 tj.

 • za陰cznik Nr 1 - projekt planu dochod闚,

 • za陰cznik Nr 2 - projekt planu wydatk闚,

 • za陰cznik Nr 3 - projekt wykazu zada maj徠kowych.

2.ㄠcznie z formularzem wymienionym w ust. 1 nale篡 przed這篡 uzasadnienie opisowe planowanych dochod闚 i wydatk闚 bud瞠tu oraz zada maj徠kowych.

3.Materia造 do projektu bud瞠tu nale篡 z這篡 w Biurze Zwi您ku w terminie do dnia 30 wrze郾ia 2012 r.


2. 1. Materia造 do projektu bud瞠tu nale篡 opracowa na podstawie:

a/ faktycznego stanu zatrudnienia oraz wynagrodze na dzie 30 wrze郾ia 2012 r. z uwzgl璠nieniem przewidywanych zmian w IV kwartale 2012 r.,

b/ cen towar闚 i us逝g oraz stawek i op豉t ukszta速owanych na dzie 1 lipca 2012 r.

2.W za這瞠niach do projektu bud瞠tu na rok 2013 przyj望 nale篡 nast瘼uj帷e warto軼i wska幡ik闚 makroekonomicznych istotnych do projektu bud瞠tu:

a/ prognozowana 鈔ednioroczna inflacja - 2,7%,

b/ realny wzrost wynagrodze - 2,7 %.


3. Uchwa豉 wchodzi w 篡cie z dniem podj璚ia.Za陰cznik Nr 1

do uchwa造 Nr XIII/15/2012

Zarz康u Zwi您ku Gmin Regionu S逝peckiego

z dnia 12 wrze郾ia 2012 r. w sprawie opracowywania

materia堯w planistycznych oraz za這瞠

przyj皻ych do opracowania projektu bud瞠tu

na rok 2013Projekt planu dochod闚Nazwa dochodu

Wykonanie

na dzie 30.09.2012 r.

Planowane wykonanie w IV kw. 2012 r.

Og馧em planowane wykonanie

w 2012 r.

% wzr.

Plan dochod闚 na rok 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Za陰cznik Nr 2

do uchwa造 Nr XIII/15/2012

Zarz康u Zwi您ku Gmin Regionu S逝peckiego

z dnia 12 wrze郾ia 2012 r. w sprawie opracowywania

materia堯w planistycznych oraz za這瞠

przyj皻ych do opracowania projektu bud瞠tu

na rok 2013
Projekt planu wydatk闚 - rozdz. .......................Nazwa wydatku

(nazwa paragrafu)

Wykonanie na dzie 30.09.2012 r.

Planowane wykonanie w IV kw. 2012 r.

Og馧em planowane wykonanie

w 2012 r.

% wzr.

Plan wydatk闚 na rok 2013 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 Og馧em


 

 

 

 

 


 

 


Za陰cznik Nr 3

do uchwa造 Nr XIII/15/2012

Zarz康u Zwi您ku Gmin Regionu S逝peckiego

z dnia 12 wrze郾ia 2012 r. w sprawie opracowywania

materia堯w planistycznych oraz za這瞠

przyj皻ych do opracowania projektu bud瞠tu

na rok 2013


Projekt wykazu zada maj徠kowychNazwa zadania inwestycyjnego

毒鏚這 finansowania

Stan zaawansowania rob鏒

Og鏊ny koszt inwestycji

Data rozpocz璚ia inwestycji

Data zako鎍zenia inwestycji

 

 

 

 

 

 Osoba odpowiedzialna za t strone:
Dawid Parus
    Odwiedzin: 9712 do g嚙緝y    
Copyright © Graffi Studio 2020