:: MENU --------
»Strona g堯wna
(aktualno軼i)
Informacje og鏊ne  
»Kontakt
Rodo  
»Klauzula informacyjna
Prawo lokalne  
»Statut i jego zmiany
»Nowy statut obowi您uj帷y od 2019r.
»Bud瞠t, sprawozdania
»Uchwa造 i zarz康zenia
Uchwa造 z 2003r.
Uchwa造 z 2004r.
Uchwa造z 2004r.
Uchwa造 z 2005r.
Uchwa造 z 2005r.
Uchwa造 z 2006r.
Uchwa造 z 2007r.
Uchwa造 z 2008r.
Uchwa造 z 2009r.
Uchwa造 dot. sk豉dek na 2010r.
Uchwa造 z 2010r.
Uchwa造 dot. sk豉dek na 2011r.
Uchwa造 z 2011r.
Uchwa造 dot. sk豉dek na 2012r.
Uchwa造 z 2012 rok
Uchwa造 z 2013 r.
Uchwa造 z 2014 r.
Uchwa造 o powo豉niu 2014 r.
Uchwa造 z 2015 r.
Uchwa造 dot. sk豉dek na 2016 rok
Uchwa造 z 2016 roku
Uchwa造 z 2017 rok
Uchwa造 dot. sk豉dek na 2018r.
Uchwa造 2018/2019
Uchwa造 na 2020r.
Zarz康znie nr 1A/2017 w sprawie instr. obiegu dok.
Zarz康zenie 2/2017 dni wolne od pracy
Zarz康zenie 1/2018
Zarz康zenie nr 2/2018
Zarz康zenie 3/2018
Zarz康zenie 4/2018
Zarz康zenie nr 5/2018
Zarz康zenie n1 /2019 zak豉dowy plan kont
Zarz康zenie nr 2 /2019 w sprawie inwentaryzacji
Zarz康zenie nr 1/2020
»Bilanse
»Opinie RIO
Zwi您ek Gmin  
»Ochrona danych osobowych
»Posiedzenia Zgromadzenia
»Regulamin Organizacyjny Biura Zwi您ku
»Regulamin ZF吁
»Charakterystyka
»Organy
»Przetargi
»Og這szenia
»Konkurs ekologiczny
»Petycje
Schronisko  
»Kontakt
»Regulamin schroniska
»Cennik
»Aktualno軼i
»Post瘼owanie z dzikimi zwierz皻ami
»Pytania i odpowiedzi
»Projekt Programu opieki nad zwierz皻ami na 2020 r.
»Program opieki nad zwierz皻ami na 2020 r.
»Zdj璚ia zwierz徠
Galerie  
»XVII Turniej Pi趾i siatkowej 2019 r.
»XVI Turniej Pi趾i siatkowej 2018 r.
Administracja strony  
»Redakcja
»Dziennik zmian
»Panel
Wyszukiwarka: Uchwa造 z 2011r. 

Uchwa豉 nr I/1/2010

Zgromadzenia Zwi您ku Gmin Regionu S逝peckiego

z dnia 27 grudnia 2010r.

 

w sprawie powo豉nia Zarz康u Zwi您ku Gmin Regionu S逝peckiego

 

Na podstawie art. 73 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorz康zie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pózn zm.), oraz § 16 pkt. 6 i § 19 pkt 2 Statutu Zwi您ku Gmin Regionu S逝peckiego (Dz. Urz. Woj. Koni雟kiego z 1992 r. Nr 6 poz. 66, zm. Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 1999 r. Nr 10 poz. 179, z 2010r. Nr 139 poz. 2686) Zgromadzenie Zwi您ku uchwala co nast瘼uje:

 

 

§ 1 Zarz康 Zwi您ku Gmin Regionu S逝peckiego powo逝je si w nast瘼uj帷ym sk豉dzie:

 

- Gra篡na Kazu

- Dariusz Grzywi雟ki

- Micha Pyrzyk

 

§ 2 Uchwa豉 wchodzi w 篡cie z dniem podj璚ia.

 

 

Uchwa豉 nr I/2/2010

Zgromadzenia Zwi您ku Gmin Regionu S逝peckiego

z dnia 27 grudnia 2010r.

 

w sprawie powo豉nia Przewodnicz帷ego Zarz康u Zwi您ku Gmin Regionu S逝peckiego

 

 

Na podstawie § 16 pkt. 6 i § 19 pkt 3 Statutu Zwi您ku Gmin Regionu S逝peckiego (Dz. Urz. Woj. Koni雟kiego z 1992 r. Nr 6 poz. 66, zm. Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 1999 r. Nr 10 poz. 179, z 2010r. Nr 139 poz. 2686) Zgromadzenie Zwi您ku uchwala co nast瘼uje:

 

 

 

§ 1 Na Przewodnicz帷 Zarz康u Zwi您ku Gmin Regionu S逝peckiego wybiera si
Gra篡n Kazu.

 

§ 2 Uchwa豉 wchodzi w 篡cie z dniem podj璚ia.

 

Uchwa豉 nr I/3/2010

Zgromadzenia Zwi您ku Gmin Regionu S逝peckiego

z dnia 27 grudnia 2010r.

 

w sprawie powo豉nia Przewodnicz帷ego Zgromadzenia Zwi您ku Gmin Regionu S逝peckiego

Na podstawie art. 69 ust. 3 oraz art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorz康zie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z pó. zm.) Zgromadzenie Zwi您ku uchwala co nast瘼uje:

 

 

§ 1 Powo逝je si Wies豉wa Radzieckiego na Przewodnicz帷ego Zgromadzenia Zwi您ku Gmin Regionu S逝peckiego.

 

§ 2 Uchwa豉 wchodzi w 篡cie z dniem podj璚ia.

 

Uchwa豉 nr I/4/2010

Zgromadzenia Zwi您ku Gmin Regionu S逝peckiego

z dnia 27 grudnia 2010r.

 

w sprawie powo豉nia Zast瘼cy Przewodnicz帷ego Zgromadzenia Zwi您ku Gmin Regionu S逝peckiego

 

 

Na podstawie art. 69 ust. 3 oraz art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorz康zie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z pó. zm.) Zgromadzenie Zwi您ku uchwala co nast瘼uje:

 

 

§ 1 Powo逝je si Arlet Ple郾iak na Zast瘼c Przewodnicz帷ego Zgromadzenia Zwi您ku Gmin Regionu S逝peckiego.

§ 2 Uchwa豉 wchodzi w 篡cie z dniem podj璚ia.


 

Uchwa豉 nr I/5/2010

Zgromadzenia Zwi您ku Gmin Regionu S逝peckiego

z dnia 27 grudnia 2010r.

 

w sprawie powo豉nia Komisji Rewizyjnej Zwi您ku Gmin Regionu S逝peckiego

 

 

Na podstawie § 25 ust. 1i 2 Statutu Zwi您ku Gmin Regionu S逝peckiego (Dz. Urz. Woj. Koni雟kiego z 1992 r. Nr 6 poz. 66, zm. Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 1999 r. Nr 10 poz. 179, z 2010r. Nr 139 poz. 2686) Zgromadzenie Zwi您ku uchwala co nast瘼uje:

 

 

§ 1 Powo逝j si Komisj Rewizyjn w sk豉dzie:

 

- Arleta Ple郾iak

- Teodor Pryka

- Henryk Tylman

 

§ 2 Uchwa豉 wchodzi w 篡cie z dniem podj璚ia.

 

 

Uchwa豉 nr I/6/2010

Zgromadzenia Zwi您ku Gmin Regionu S逝peckiego

z dnia 27 grudnia 2010r.

 

w sprawie powo豉nia Przewodnicz帷ego Komisji Rewizyjnej Zwi您ku Gmin Regionu S逝peckiego

 

 

Na podstawie § 25 ust. 2 Statutu Zwi您ku Gmin Regionu S逝peckiego (Dz. Urz. Woj. Koni雟kiego z 1992 r. Nr 6 poz. 66, zm. Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 1999 r. Nr 10 poz. 179, z 2010r. Nr 139 poz. 2686) Zgromadzenie Zwi您ku uchwala co nast瘼uje:

 

§ 1 Powo逝j si Arlet Ple郾iak na stanowisko Przewodnicz帷ego Komisji Rewizyjnej.

 

§ 2 Uchwa豉 wchodzi w 篡cie z dniem podj璚ia.

 

 

Uchwa豉 nr I/7/2010

Zgromadzenia Zwi您ku Gmin Regionu S逝peckiego

z dnia 27 grudnia 2010 r.

 

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Zwi您ku na lata 2011 - 2015

 

 

Na podstawie art. 73 a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz康zie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974 , Nr 173 poz. 1218 , z 2008 r. Nr 180 poz. 1111 , Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675), art. 2, pkt 2 ,art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020) oraz art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzaj帷e ustaw finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020 i Nr 161, poz. 1078) – Zgromadzenie Zwi您ku uchwala, co nast瘼uje:

 

§1.Uchwala si Wieloletni Prognoz Finansowa Zwi您ku obejmuj帷:

1)dochody i wydatki bie膨ce zgodnie z za陰cznikiem Nr 1 do uchwa造,

2)obja郾ienia przyj皻ych warto軼i, stanowi帷e za陰cznik Nr 2 do uchwa造.

 

§2.Wykonanie uchwa造 powierza si Zarz康owi Zwi您ku.

 

§3. Uchwa豉 wchodzi w 篡cie z dniem podj璚ia z moc obowi您uj帷

od dnia 1 stycznia 2011 r.

 

 

 

Uzasadnienie

do uchwa造 nr I/7/2010

Zgromadzenia Zwi您ku Gmin Regionu S逝peckiego

z dnia 27 grudnia 2010 r.

 

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Zwi您ku na lata 2011 - 2015

 

 

Wprowadza si nast瘼uj帷e autopoprawki w za陰czniku Nr 1 – Szczegó這wy kszta速 i zakres danych bud瞠towych Wieloletniej Prognozy Finansowej:

 1. zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze w roku 2011 o kwot 4.000,00 z tj. do kwoty 124.612,00 z – poz. 2a (zgodnie z bud瞠tem Zwi您ku na 2011 rok),

 2. wprowadzono wydatki zwi您ane z funkcjonowaniem organów JST na lata 2011-2015 w poz. 2b.

 

 

 

Za陰cznik Nr 2

do uchwa造 nr I/7/2010

Zgromadzenia Zwi您ku Gmin Regionu S逝peckiego

z dnia 27 grudnia 2010 r.

 

 

Obja郾ienia przyj皻ych warto軼i

 

 

Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej wykorzystano historyczne materia造 廝ód這we dotycz帷e wykonania dochodów i wydatków za lata 2007-2009, za這瞠nia makroekonomiczne, zgromadzone informacje o faktach dotycz帷ych gospodarki finansowej, a tak瞠 wiedz o wysoko軼iach sk豉dek na 2011 rok oraz planowanych zamierzeniach wynikaj帷ych z ró積ych dokumentów obowi您uj帷ych.

Jednocze郾ie za這穎no wzrost dochodów i wydatków w latach 2011 – 2015 wska幡ikiem 2,6 %.

W Zwi您ku Gmin Regionu S逝peckiego na obecn chwil nie planuje si realizacji wieloletnich programów inwestycyjnych.

 

 

Uchwa豉 nr I/8/2010

Zgromadzenia Zwi您ku Gmin Regionu S逝peckiego

z dnia 27 grudnia 2010 r.

 

w sprawie bud瞠tu Zwi您ku na rok 2011

 

Na podstawie art. 69 ust. 1 i art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz康zie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974 , Nr 173 poz. 1218 , z 2008 r. Nr 180 poz. 1111 , Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020)Zgromadzenie Zwi您ku uchwala, co nast瘼uje:

 

§ 1.1. Ustala si dochody Zwi您ku w wysoko軼i 343.885,00 z.

2. Dochody, o których mowa w ust.1 s to dochody bie膨ce.

3. Dochody Zwi您ku okre郵a za陰cznik Nr 1 do uchwa造.

 

§ 2.1. Ustala si wydatki Zwi您ku w wysoko軼i 343.885,00 z.

2. Wydatki o których mowa w ust. 1 s to wydatki bie膨ce.

3. Wydatki Zwi您ku okre郵a za陰cznik Nr 2 do uchwa造.

 

§ 3.Tworzy si rezerw ogóln w wysoko軼i 350,00 z.

 

§ 4.Upowa積ia si Zarz康 Zwi您ku do dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wynagrodze ze stosunku pracy.

 

§ 5.Upowa積ia si Zarz康 Zwi您ku do lokowania wolnych 鈔odków bud瞠towych na rachunkach bankowych w innych bankach ni bank prowadz帷y obs逝g bud瞠tu.

 

§ 6. Wykonanie uchwa造 powierza si Zarz康owi Zwi您ku.

 

§ 7.Uchwa豉 wchodzi w 篡cie z dniem podj璚ia z moc obowi您uj帷 od 1 stycznia 2011 r. i podlega publikacji w dzienniku Urz璠owym Województwa Wielkopolskiego.

 

Uzasadnienie

do uchwa造 nr I/8/2010

Zgromadzenia Zwi您ku Gmin Regionu S逝peckiego

z dnia 27 grudnia 2010 r.

 

w sprawie bud瞠tu Zwi您ku na rok 2011

 

Wprowadza si nast瘼uj帷e autopoprawki:

 

1.W tre軼i uchwa造 dodaje si paragraf w brzmieniu:

§ 3.Tworzy si rezerw ogóln w wysoko軼i 350,00 z.”

 

2.Zmienia si zapis upowa積ienie Zarz康u Zwi您ku do dokonywania zmian w planie wydatków i paragraf ten otrzymuje brzmienie:

§ 4.Upowa積ia si Zarz康 Zwi您ku do dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wynagrodze ze stosunku pracy.”

 

 

 

                                                         Za陰cznik Nr 1

do uchwa造 nr I/8/2010.

Zgromadzenia Zwi您ku Gmin Regionu S逝peckiego

z dnia 27 grudnia 2010 r.

 

 

Plan dochodów Zwi您ku na rok 2011

 

Dzia

Rozdz.

§

Nazwa

Plan

750

 

 

Administracja publiczna

 

 

75095

 

Pozosta豉 dzia豉lno嗆

 

 

 

2900

Wp造wy z wp豉t gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorz康u terytorialnego oraz zwi您ków gmin

83 344,00

 

 

 

 

83 344,00

758

 

 

Ró積e rozliczenia

 

 

75814

 

Ró積e rozliczenia finansowe

 

 

 

0920

Pozosta貫 odsetki

2 000,00

 

 

 

 

2 000,00

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona 鈔odowiska

 

 

90002

 

Gospodarka odpadami

 

 

 

2900

Wp造wy z wp豉t gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorz康u terytorialnego oraz zwi您ków gmin

132 725,00

 

 

 

 

132 725,00

 

90013

 

Schronisko dla zwierz徠

 

 

 

0830

Wp造wy z us逝g

800,00

 

 

2900

Wp造wy z wp豉t gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorz康u terytorialnego oraz zwi您ków gmin

125 016,00

 

 

 

 

125 816,00

 

 

 

 

258 541,00

 

 

 

 

Ogó貫m

 

343 885,00

 

 

Za陰cznik Nr 2

do uchwa造 nr I/8/2010.

Zgromadzenia Zwi您ku Gmin Regionu S逝peckiego

z dnia 27 grudnia 2010 r.

 

Plan wydatków Zwi您ku na rok 2011

 

Dzia

Rozdz.

§

Nazwa

Plan

750

 

 

Administracja publiczna

 

 

75075

 

Promocja jednostek samorz康u terytorialnego

 

 

 

4210

Zakup materiaów i wyposa瞠nia

2 000,00

 

 

4300

Zakup us逝g pozosta造ch

2 000,00

 

 

 

 

4 000,00

 

75095

 

Pozosta豉 dzia豉lno嗆

 

 

 

3020

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze

1 200,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

80 500,00

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

6 800,00

 

 

4110

Sk豉dki na ubezpieczenie spo貫czne

16 000,00

 

 

4120

Sk豉dki na Fundusz Pracy

2 312,00

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

19 000,00

 

 

4210

Zakup materiaów i wyposa瞠nia

4 100,00

 

 

4280

Zakup us逝g zdrowotnych

300,00

 

 

4300

Zakup us逝g pozosta造ch

1 491,00

 

 

4360

Op豉ty z tytu逝 zakupu us逝g telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

1 700,00

 

 

4410

Podró瞠 s逝瘺owe

3 800,00

 

 

4430

Ró積e op豉ty i sk豉dki

200,00

 

 

4440

Odpisy na zak豉dowy fundusz 鈍iadcze socjalnych

2 600,00

 

 

4700

Szkolenia pracowników nieb璠帷ych cz這nkami korpusu s逝瘺y cywilnej

1 200,00

 

 

 

 

141 203,00

 

 

 

 

145 203,00

758

 

 

Ró積e rozliczenia

 

 

75818

 

Rezerwy ogólne i celowe

 

 

 

4810

Rezerwy

350,00

 

 

 

 

350,00

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona 鈔odowiska

 

 

90002

 

Gospodarka odpadami

 

 

 

4300

Zakup us逝g pozosta造ch

132 725,00

 

 

 

 

132 725,00

 

90013

 

Schronisko dla zwierz徠

 

 

 

4210

Zakup materiaów i wyposa瞠nia

23 000,00

 

 

4260

Zakup energii

3 800,00

 

 

4270

Zakup us逝g remontowych

3 500,00

 

 

4300

Zakup us逝g pozosta造ch

28 847,00

 

 

4360

Op豉ty z tytu逝 zakupu us逝g telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

960,00

 

 

4430

Ró積e op豉ty i sk豉dki

3 000,00

 

 

4480

Podatek od nieruchomo軼i

2 400,00

 

 

4500

Pozosta貫 podatki na rzecz bud瞠tów jednostek samorz康u terytorialnego

100,00

 

 

 

 

65 607,00

 

 

 

 

198 332,00

 

 

 

 

Ogó貫m

 

343 885,00

 

 

 

 


 

Uchwa豉 nr I/1/2011

Zarz康u Zwi您ku Gmin Regionu S逝peckiego

z dnia 11 stycznia 2011 roku

 

w sprawie zmian w bud瞠cie Zwi您ku na rok 2011

 

 

Na podstawie art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz康zie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z pó幡. zm.), art. 211, art. 212, art. 222, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z pó幡. zm.)
Zarz康 Zwi您ku uchwala co nast瘼uje:

 

 

§ 1. W uchwale nr I/8/2010 Zgromadzenia Zwi您ku Gmin Regionu S逝peckiego z dnia 27 grudnia 2010 roku w sprawie bud瞠tu Zwi您ku na 2011r.

 

wprowadza si nast瘼uj帷e zmiany:

 

 

W za陰czniku Nr 2 - Plan wydatków Zwi您ku na rok 2011 do uchwa造 dokonuje si zmian w wydatkach w sposób okre郵ony w za陰czniku Nr 1 do niniejszej uchwa造.

 

§ 2. Uchwa豉 wchodzi w 篡cie z dniem podj璚ia.

 

Uzasadnienie

do uchwa造 nr I/1 /2011

Zarz康u Zwi您ku Gmin Regionu S逝peckiego

z dnia 11 stycznia 2011 roku

 

w sprawie zmian w bud瞠cie Zwi您ku na rok 2011

 

 

Wprowadza si zmiany w planie wydatków polegaj帷e na zwi瘯szeniu


i zmniejszeniu wydatków bie膨cych w dz. 750 -Administracja publiczna w

rozdz. 75095-pozosta豉 dzia豉lno嗆.

 

Za陰cznik Nr 1

do uchwa造 nr I/1/2011

Zarz康u Zwi您ku Gmin Regionu S逝peckiego  

z dnia 11 stycznia 2011 r. w sprawie zmian w bud瞠cie Zwi您ku na 2011r.

Plan wydatków Zwi您ku na rok 2011

Dzia

Rozdz.

§

Nazwa

Plan przed zmian

Zwi瘯sza si o kwot

Zmniejsza si o kwot

Plan po zmianie

750

 

 

Administracja publiczna

 

 

 

 

 

75075

 

Promocja jednostek samorz康u terytorialnego

 

 

 

 

 

 

4210

Zakup materiaów i wyposa瞠nia

2 000,00

 

 

2 000,00

 

 

4300

Zakup us逝g pozosta造ch

2 000,00

 

 

2 000,00

 

 

 

 

4 000,00

 

 

4 000,00

 

75095

 

Pozosta豉 dzia豉lno嗆

 

 

 

 

 

 

3020

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze

1 200,00

 

 

1 200,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

80 500,00

 

 

80 500,00

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

6 800,00

 

 

6 800,00

 

 

4110

Sk豉dki na ubezpieczenie spo貫czne

16 000,00

 

 

16 000,00

 

 

4120

Sk豉dki na Fundusz Pracy

2 312,00

 

 

2 312,00

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

19 000,00

 

 

19 000,00

 

 

4210

Zakup materiaów i wyposa瞠nia

4 100,00

 

1200,00

2900,00

 

 

4280

Zakup us逝g zdrowotnych

300,00

 

 

300,00

 

 

4300

Zakup us逝g pozosta造ch

1 491,00

1200,00

 

2691,00

 

 

4360

Op豉ty z tytu逝 zakupu us逝g telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

1 700,00

 

 

1 700,00

 

 

4410

Podró瞠 s逝瘺owe

3 800,00

 

 

3 800,00

 

 

4430

Ró積e op豉ty i sk豉dki

200,00

 

 

200,00

 

 

4440

Odpisy na zak豉dowy fundusz 鈍iadcze socjalnych

2 600,00

 

 

2 600,00

 

 

4700

Szkolenia pracowników nieb璠帷ych cz這nkami korpusu s逝瘺y cywilnej

1 200,00

 

 

1 200,00

 

 

 

 

141 203,00

1200,00

1200,00

141 203,00

 

 

 

 

145 203,00

1200,00

1200,00

145 203,00

758

 

 

Ró積e rozliczenia

 

 

 

 

 

75818

 

Rezerwy ogólne i celowe

 

 

 

 

 

 

4810

Rezerwy

350,00

 

 

350,00

 

 

 

 

350,00

 

 

350,00

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona 鈔odowiska

 

 

 

 

 

90002

 

Gospodarka odpadami

 

 

 

 

 

 

4300

Zakup us逝g pozosta造ch

132 725,00

 

 

132 725,00

 

 

 

 

132 725,00

 

 

132 725,00

 

90013

 

Schronisko dla zwierz徠

 

 

 

 

 

 

4210

Zakup materiaów i wyposa瞠nia

23 000,00

 

 

23 000,00

 

 

4260

Zakup energii

3 800,00

 

 

3 800,00

 

 

4270

Zakup us逝g remontowych

3 500,00

 

 

3 500,00

 

 

4300

Zakup us逝g pozosta造ch

28 847,00

 

 

28 847,00

 

 

4360

Op豉ty z tytu逝 zakupu us逝g telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

960,00

 

 

960,00

 

 

4430

Ró積e op豉ty i sk豉dki

3 000,00

 

 

3 000,00

 

 

4480

Podatek od nieruchomo軼i

2 400,00

 

 

2 400,00

 

 

4500

Pozosta貫 podatki na rzecz bud瞠tów jednostek samorz康u terytorialnego

100,00

 

 

100,00

 

 

 

 

65 607,00

 

 

65 607,00

 

 

 

 

198 332,00

 

 

198 332,00

Ogó貫m

343 885,00

 

1200,00

1200,00

343 885,00

 

 

Uchwa豉 nr V/9/2011

Zgromadzenia Zwi您ku Gmin Regionu S逝peckiego

z dnia 6 czerwca 2011 roku

 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zwi您ku oraz sprawozdania z wykonania bud瞠tu Zwi您ku za 2010 rok

 

Na podstawie art. 73a ust. 1, w zw. z art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorz康zie gminnym / tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z pó. zm./ oraz art. 270. ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z pó幡. zm.) Zgromadzenie Zwi您ku Gmin Regionu S逝peckiego uchwala, co nast瘼uje:

 

§ 1Zatwierdza si sprawozdanie finansowe Zwi您ku Gmin Regionu S逝peckiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bud瞠tu Zwi您ku za 2010 rok.

 

§ 2 Uchwa豉 wchodzi w 篡cie z dniem podj璚ia.

 

Uchwa豉 nr V/10/2011

Zgromadzenia Zwi您ku Gmin Regionu S逝peckiego

z dnia 6 czerwca 2011 roku

 

w sprawie absolutorium dla Zarz康u Zwi您ku Gmin Regionu S逝peckiego

 

Na podstawie art. 73a ust. 1, w zw. z art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorz康zie gminnym / tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z pó. zm./ oraz art. 271. ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z pó幡. zm.) Zgromadzenie Zwi您ku Gmin Regionu S逝peckiego uchwala, co nast瘼uje:

 

§ 1 Po zapozaniu si ze sprawozdaniem z wykonania bud瞠tu Zwi您ku za 2010 rok , ze sprawozdaniem finansowym Zwi您ku , opini Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, , informacj o stanie mienia Zwi您ku oraz wnioskiem Komisji Rewizyjnej Zwi您ku
udziela si absolutorium
Zarz康owi Zwi您ku Gmin Regionu S逝peckiego

 

§ 2 Uchwa豉 wchodzi w 篡cie z dniem podj璚ia.

 

 

Uchwa豉 nr V/11/2011

Zgromadzenia Zwi您ku Gmin Regionu S逝peckiego

z dnia 6 czerwca 2011 roku

 

zmieniaj帷a uchwa喚 w sprawie bud瞠tu Zwi您ku na rok 2011

 

Na podstawie art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz康zie gminnym (tekst jedn.
Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z pó幡. zm.), art. 211, art. 212, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z pó幡. zm.) Zgromadzenie Zwi您ku uchwala, co nast瘼uje:

 

§1. W uchwale nr I/8/2010 Zgromadzenia Zwi您ku Gmin Regionu S逝peckiego z dnia 27 grudnia 2010 roku w sprawie bud瞠tu Zwi您ku na 2011r., zmienionej uchwa陰 Zarz康u Zwi您ku nr I/1/2011 z dnia 11 stycznia 2011 r.

 

wprowadza si nast瘼uj帷e zmiany:

 

1.W § 2 ust. 1 wydatki Zwi您ku na 2011 r.

zwi瘯sza si o kwot 27 150,00 z

tj. do kwoty 371 035,00 z

z tego:

- wydatki bie膨ce zwi瘯sza si o kwot 10 150,00 z

tj. do kwoty 354 035,00 z

- wydatki maj徠kowe zwi瘯sza si o kwot 17 000,00 z

tj. do kwoty 17 000,00 z

 

Zmiany okre郵a za陰cznik Nr 1 do niniejszej uchwa造.

 

2. W § 2 dodaje si ust. 4 w brzmieniu:

4.Wykaz zada maj徠kowych okre郵a za陰cznik Nr 4”.

 

3. Do uchwa造 do陰cza si za陰cznik Nr 4 pn. „Wykaz zada maj徠kowych Zwi您ku na 2011 r.”

 

dodaje si nowe zadanie inwestycyjne:

dz. 900 rozdz. 90013 § 6050 – budowa kojców dla bezdomnych zwierz徠 - zwi瘯sza si o kwot 17 000,00 z,

tj. do kwoty 17 000,00 z

 

Zmiany okre郵a za陰cznik Nr 4 r. w brzmieniu za陰cznika Nr 3 do niniejszej uchwa造.

 

4. Deficyt dochodów nad wydatkami w wysoko軼i 27 150,00 z

planuje si pokry z nadwy磬i bud瞠towej z lat ubieg造ch.

 

Do uchwa造 do陰cza si za陰cznik nr 3 pn. „Przychody i rozchody Zwi您ku na rok 2011”
w brzmieniu za陰cznika nr 2 do niniejszej uchwa造

 

§2.Wykonanie uchwa造 powierza si Zarz康owi Zwi您ku.

 

§3.Uchwa豉 wchodzi w 篡cie z dniem podj璚ia.

 

 

 

Uzasadnienie

uchwa造 nr V/11/2011

Zgromadzenia Zwi您ku Gmin Regionu S逝peckiego

z dnia 6 czerwca 2011 roku

 

zmieniaj帷a uchwa喚 w sprawie bud瞠tu Zwi您ku na rok 2011

 

 

 1.   Wprowadza si zmiany w planie wydatków polegaj帷e na zwi瘯szeniu

 2. wydatków bie膨cych:

 

- dz. 750 rozdz. 75095 zwi瘯sza si o kwot 6900,00 z z przeznaczeniem na

pokrycie kosztów bie膨cego funkcjonowania Zwi您ku,

 

- dz. 900 rozdz. 90013 § 4300 zwi瘯sza si o kwot 3 250,00 z z

przeznaczeniem na pokrycie kosztów bie膨cego funkcjonowania schroniska dla

bezdomnych zwierz徠.

 

 1.   Wprowadza si nowe zadanie inwestycyjne – budowa kojców dla

 2. bezdomnych zwierz徠 , na które przeznacza si 鈔odki finansowe w kwocie 17

  000,00 z.

 

 1. W zwi您ku z zamkni璚iem 2010 roku i wygospodarowaniem nadwy磬i

 2. wprowadzono do bud瞠tu kwot 27 150,00 z.

 

 

 

 

 

 

Za陰cznik Nr 1

do uchwa造 nr V/11/2011 Zgromadzenia Zwi您ku Gmin Regionu S逝peckiego  

z dnia 6 czerwca 2011 r. w sprawie zmian w bud瞠cie Zwi您ku na 2011r.

 

Plan wydatków Zwi您ku na rok 2011

 

Dzia

Rozdz.

§

Nazwa

Plan przed zmian

Zwi瘯sza si o kwot

Zmniejsza si o kwot

Plan po zmianie

750

 

 

Administracja publiczna

 

 

 

 

 

75075

 

Promocja jednostek samorz康u terytorialnego

 

 

 

 

 

 

4210

Zakup materiaów i wyposa瞠nia

2 000,00

 

 

2 000,00

 

 

4300

Zakup us逝g pozosta造ch

2 000,00

 

 

2 000,00

 

 

 

 

4 000,00

 

 

4 000,00

 

75095

 

Pozosta豉 dzia豉lno嗆

 

 

 

 

 

 

3020

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze

1 200,00

 

 

1 200,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

80 500,00

5 000,00

 

85 500,00

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

6 800,00

 

 

6 800,00

 

 

4110

Sk豉dki na ubezpieczenie spo貫czne

16 000,00

1 600,00

 

17 600,00

 

 

4120

Sk豉dki na Fundusz Pracy

2 312,00

300,00

 

2 612,00

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

19 000,00

 

 

19 000,00

 

 

4210

Zakup materiaów i wyposa瞠nia

2900,00

 

 

2900,00

 

 

4280

Zakup us逝g zdrowotnych

300,00

 

 

300,00

 

 

4300

Zakup us逝g pozosta造ch

2691,00

 

 

2691,00

 

 

4360

Op豉ty z tytu逝 zakupu us逝g telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

1 700,00

 

 

1 700,00

 

 

4410

Podró瞠 s逝瘺owe

3 800,00

 

 

3 800,00

 

 

4430

Ró積e op豉ty i sk豉dki

200,00

 

 

200,00

 

 

4440

Odpisy na zak豉dowy fundusz 鈍iadcze socjalnych

2 600,00

 

 

2 600,00

 

 

4700

Szkolenia pracowników nieb璠帷ych cz這nkami korpusu s逝瘺y cywilnej

1 200,00

 

 

1 200,00

 

 

 

 

141 203,00

6 900,00

 

148 103,00

 

 

 

 

145 203,00

6 900,00

 

152 103,00

758

 

 

Ró積e rozliczenia

 

 

 

 

 

75818

 

Rezerwy ogólne i celowe

 

 

 

 

 

 

4810

Rezerwy

350,00

 

 

350,00

 

 

 

 

350,00

 

 

350,00

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona 鈔odowiska

 

 

 

 

 

90002

 

Gospodarka odpadami

 

 

 

 

 

 

4300

Zakup us逝g pozosta造ch

132 725,00

 

 

132 725,00

 

 

 

 

132 725,00

 

 

132 725,00

 

90013

 

Schronisko dla zwierz徠

 

 

 

 

 

 

4210

Zakup materiaów i wyposa瞠nia

23 000,00

 

 

23 000,00

 

 

4260

Zakup energii

3 800,00

 

 

3 800,00

 

 

4270

Zakup us逝g remontowych

3 500,00

 

 

3 500,00

 

 

4300

Zakup us逝g pozosta造ch

28 847,00

3 250,00

 

32 097,00

 

 

4360

Op豉ty z tytu逝 zakupu us逝g telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

960,00

 

 

960,00

 

 

4430

Ró積e op豉ty i sk豉dki

3 000,00

 

 

3 000,00

 

 

4480

Podatek od nieruchomo軼i

2 400,00

 

 

2 400,00

 

 

4500

Pozosta貫 podatki na rzecz bud瞠tów jednostek samorz康u terytorialnego

100,00

 

 

100,00

 

 

6050

Wydatki na inwestycje jednostek bud瞠towych

-

17 000,00

 

17000,00

 

 

 

 

65 607,00

20250,00

 

85 857,00

 

 

 

 

198 332,00

20250,00

 

218 582,00

Ogó貫m

 

 

343 885,00

 

27 150,00

 

 

 

 

371035,00

 

 

 

 

 

 

Za陰cznik Nr 2

do uchwa造 nr V/11/2011 Zgromadzenia Zwi您ku Gmin Regionu S逝peckiego  

z dnia 6 czerwca 2011 r. w sprawie zmian w bud瞠cie Zwi您ku na 2011r.

 

Przychody i rozchody bud瞠tu na rok 2011

 

Lp.

Tre嗆

§

Plan

Przychody ogó貫m:

 

27 150,00

1.

Nadwy磬a z lat ubieg造ch

957

27 150,00

 

 

 

Za陰cznik Nr 2

                                                 do uchwa造 nr V/11/2011 Zgromadzenia Zwi您ku Gmin Regionu S逝peckiego  

                                                  z dnia 6 czerwca 2011 r. w sprawie zmian w bud瞠cie Zwi您ku na 2011r.

 

 

 

Wykaz zada maj徠kowych Zwi您ku na 2011 r.

 

 

 

L.p.

 

Dz.

Rozdz.

§

Zadanie inwestycyjne

Plan

1.

900

90013

6050

Budowa kojców dla bezdomnych zwierz徠

17 000,00

 

Ogó貫m

 

 

 

17 000,00

 

Uchwa豉 nr V/12/2011

Zgromadzenia Zwi您ku Gmin Regionu S逝peckiego

z dnia 6 czerwca 2011 r.

 

zmieniaj帷a uchwa喚 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Zwi您ku na

lata 2011 - 2015

 

 

Na podstawie art. 73 a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz康zie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pó積. zm.) oraz art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzaj帷e ustaw finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z pó積. zm.) – Zgromadzenie Zwi您ku uchwala, co nast瘼uje:

 

§1. W uchwale Nr I/7/2010 Zgromadzenia Zwi您ku Gmin Regionu S逝peckiego z dnia
27 grudnia 2010 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Zwi您ku na lata 2011 - 2015 wprowadza si nast瘼uj帷e zmiany:

 

za陰cznik Nr 1 do uchwa造 - „Szczegó這wy kszta速 i zakres danych bud瞠towych Wieloletniej Prognozy Finansowej” otrzymuje brzmienie za陰cznika do niniejszej uchwa造.

 

 

§2.Wykonanie uchwa造 powierza si Zarz康owi Zwi您ku.

 

§3. Uchwa豉 wchodzi w 篡cie z dniem podj璚ia.

 

 

 

Uzasadnienie

do uchwa造 nr V/12/2011

Zgromadzenia Zwi您ku Gmin Regionu S逝peckiego

z dnia 6 czerwca 2011 r.

 

zmieniaj帷a uchwa喚 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Zwi您ku na

lata 2011 - 2015

 

W zwi您ku ze zmianami wynikaj帷ymi ze zmian w strukturze wydatków i przychodów bud瞠tu 2011 roku, a mianowicie:

w roku 2011 zmiany przedstawiaj si nast瘼uj帷o:

 1. poz. 2 zwi瘯sza si wydatki bie膨ce o kwot 10.150,00 z,

tj. do kwoty 354.035,00 z

 1. poz. 2a zwi瘯sza si wydatki na wynagrodzenia i sk豉dki o kwot 6.900,00 z,

tj. do kwoty 131.512,00 z,

 1. poz. 2b zwi瘯sza si wydatki z wi您ane z funkcjonowanie JST o kwot 6.900,00 z, tj. do kwoty 148.103,00 z,

 2. poz. 3 zmniejsza si wynik bud瞠tu o kwot 10.150,.00 z,

tj. do kwoty 10.150,00 z,

 1. poz. 4 zwi瘯sza si nadwy磬a bud瞠towa z lat ubieg造ch plus wolne 鈔odki o kwot 27.150,00 z, tj. do kwoty 27.150,00 z,

 2. poz. 6 zwi瘯sza si 鈔odki do dyspozycji o kwot 17.000,00 z,

tj. do kwoty 17.000,00 z,

 1. poz. 9 zwi瘯sza si 鈔odki do dyspozycji na wydatki maj徠kowe o kwot 17.000,00 z tj. do kwoty 17.000,00 z,

 2. poz. 10 zwi瘯sza si wydatki maj徠kowe o kwot 17.000,00 z,

tj. do kwoty 17.000,00 z,

 1. poz. 19 zwi瘯sza si wydatki bie膨ce o kwot 10.150,00 z,

tj. do kwoty 354.035,00 z,

 1. poz. 20 zwi瘯sza si wydatki ogó貫m o kwot 27.150,00 z,

tj. do kwoty 371.035,00 z,

 1. poz. 21 zmniejsza si wynik bud瞠tu o kwot 27.150,00 z,

tj. do kwoty 27.150,00 z,

 1. poz. 22 zwi瘯sza si przychody bud瞠tu o kwot 27.150,00 z,

tj. do kwoty 27.150,00 z,

 

 

Uchwa豉 nr III/3/2011

Zarz康u Zwi您ku Gmin Regionu S逝peckiego

z dnia 2 sierpnia 2011 roku

 

w sprawie zmian w bud瞠cie Zwi您ku na rok 2011

 

 

Na podstawie art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz康zie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z pó幡. zm.), art. 211, art. 212, art. 222, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z pó幡. zm.)
Zarz康 Zwi您ku uchwala co nast瘼uje:

 

 

§ 1. W uchwale nr I/8/2010 Zgromadzenia Zwi您ku Gmin Regionu S逝peckiego z dnia 27 grudnia 2010 roku w sprawie bud瞠tu Zwi您ku na 2011r. zmienionej uchwa陰 nr I/1/2011 Zarz康u Zwi您ku z dnia 11 stycznia 2011 r. oraz uchwa陰 nr V/11/2011 Zgromadzenia Zwi您ku Gmin Regionu S逝peckiego z dnia 6 czerwca 2011r.

 

wprowadza si nast瘼uj帷e zmiany:

 

 

W za陰czniku Nr 2 - Plan wydatków Zwi您ku na rok 2011 do uchwa造 dokonuje si zmian w wydatkach w sposób okre郵ony w za陰czniku do niniejszej uchwa造.

 

§ 2. Uchwa豉 wchodzi w 篡cie z dniem podj璚ia.

 

Uzasadnienie

do uchwa造 nr III/3 /2011

Zarz康u Zwi您ku Gmin Regionu S逝peckiego

z dnia 2 sierpnia 2011 roku

 

w sprawie zmian w bud瞠cie Zwi您ku na rok 2011

 

 

Wprowadza si zmiany w planie wydatków polegaj帷e na zwi瘯szeniu

i zmniejszeniu wydatków bie膨cych w dz. 900 Gospodarka

komunalna i ochrona 鈔odowiska rozdz.90002 Gospodarka

odpadami.

Za陰cznik

do uchwa造 nr III/3/2011 Zarz康u Zwi您ku Gmin Regionu S逝peckiego z dnia 2 sierpnia 2011 r. w sprawie zmian w bud瞠cie Zwi您ku na 2011r.

 

Plan wydatków Zwi您ku na rok 2011

Dzia

Rozdz.

§

Nazwa

Plan przed zmian

Zwi瘯sza si o kwot

Zmniejsza si o kwot

Plan po zmianie

750

 

 

Administracja publiczna

 

 

 

 

 

75075

 

Promocja jednostek samorz康u terytorialnego

 

 

 

 

 

 

4210

Zakup materiaów i wyposa瞠nia

2 000,00

 

 

2 000,00

 

 

4300

Zakup us逝g pozosta造ch

2 000,00

 

 

2 000,00

 

 

 

 

4 000,00

 

 

4 000,00

 

75095

 

Pozosta豉 dzia豉lno嗆

 

 

 

 

 

 

3020

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze

1 200,00

 

 

1 200,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

85 500,00

 

 

85 500,00

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

6 800,00

 

 

6 800,00

 

 

4110

Sk豉dki na ubezpieczenie spo貫czne

17 600,00

 

 

17 600,00

 

 

4120

Sk豉dki na Fundusz Pracy

2 612,00

 

 

2 612,00

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

19 000,00

 

 

19 000,00

 

 

4210

Zakup materiaów i wyposa瞠nia

2900,00

 

 

2900,00

 

 

4280

Zakup us逝g zdrowotnych

300,00

 

 

300,00

 

 

4300

Zakup us逝g pozosta造ch

2691,00

 

 

2691,00

 

 

4360

Op豉ty z tytu逝 zakupu us逝g telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

1 700,00

 

 

1 700,00

 

 

4410

Podró瞠 s逝瘺owe

3 800,00

 

 

3 800,00

 

 

4430

Ró積e op豉ty i sk豉dki

200,00

 

 

200,00

 

 

4440

Odpisy na zak豉dowy fundusz 鈍iadcze socjalnych

2 600,00

 

 

2 600,00

 

 

4700

Szkolenia pracowników nieb璠帷ych cz這nkami korpusu s逝瘺y cywilnej

1 200,00

 

 

1 200,00

 

 

 

 

148 103,00

 

 

148 103,00

 

 

 

 

152 103,00

 

 

152 103,00

758

 

 

Ró積e rozliczenia

 

 

 

 

 

75818

 

Rezerwy ogólne i celowe

 

 

 

 

 

 

4810

Rezerwy

350,00

 

 

350,00

 

 

 

 

350,00

 

 

350,00

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona 鈔odowiska

 

 

 

 

 

90002

 

Gospodarka odpadami

 

6000,00

 

6000,00 

 

 

4270

Zakup us逝g remontowych

 

 

6000,00

 

 

 

4300

Zakup us逝g pozosta造ch

132 725,00

 

 

126 725,00

 

 

 

 

132 725,00

6000,00

6000,00

132 725,00

 

90013

 

Schronisko dla zwierz徠

 

 

 

 

 

 

4210

Zakup materiaów i wyposa瞠nia

23 000,00

 

 

23 000,00

 

 

4260

Zakup energii

3 800,00

 

 

3 800,00

 

 

4270

Zakup us逝g remontowych

3 500,00

 

 

3 500,00

 

 

4300

Zakup us逝g pozosta造ch

32 097,00

 

 

32 097,00

 

 

4360

Op豉ty z tytu逝 zakupu us逝g telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

960,00

 

 

960,00

 

 

4430

Ró積e op豉ty i sk豉dki

3 000,00

 

 

3 000,00

 

 

4480

Podatek od nieruchomo軼i

2 400,00

 

 

2 400,00

 

 

4500

Pozosta貫 podatki na rzecz bud瞠tów jednostek samorz康u terytorialnego

100,00

 

 

100,00

 

 

6050

Wydatki na inwestycje jednostek bud瞠towych

17000,00

 

 

17000,00

 

 

 

 

85 857,00

 

 

85 857,00

 

 

 

 

218 582,00

6000,00

6000,00

218 582,00

Ogó貫m

 

 

 

371035,00

6000,00

6000,00

 

371035,00

 

 

Uchwa豉 Nr VII/7/2011

Zarz康u Zwi您ku Gmin Regionu

z dnia 14 wrze郾ia 2011 r.

 

w sprawie opracowywania materiaów planistycznych oraz za這瞠 przyj皻ych do opracowywania projektu bud瞠tu na rok 2012

 

 1. Napodstawieart.73aust.1ustawyzdnia8marca1990r.osamorz康ziegminnym(tekstjednolityz2001r.Dz.U.Nr142,poz.1591zezm.)i§1uchwa造Nr7/2010ZgromadzeniaZwi您kuGminRegionuS逝peckiegozdnia14wrze郾ia2010r.wsprawietrybupracnadprojektemuchwa造bud瞠towejZarz康Zwi您kuGminRegionuuchwalaconast瘼uje:

 

§ 1.1.Zobowi您uje si cz這nków Zwi您ku do opracowania wycinkowych materiaów planistycznych wg wzorów stanowi帷ych za陰cznik Nr 1 – 4 tj.

 • za陰cznik Nr 1 - projekt planu dochodów,

 • za陰cznik Nr 2 - projekt planu wydatków,

 • za陰cznik Nr 3 - projekt wykazu zada maj徠kowych.

2.ㄠcznie z formularzem wymienionym w ust. 1 nale篡 przed這篡 uzasadnienie opisowe planowanych dochodów i wydatków bud瞠tu oraz zada maj徠kowych.

3.Materia造 do projektu bud瞠tu nale篡 z這篡 w Biurze Zwi您ku w terminie do dnia 30 wrze郾ia 2011 r.

 

§ 2. 1. Materia造 do projektu bud瞠tu nale篡 opracowa na podstawie:

a/ faktycznego stanu zatrudnienia oraz wynagrodze na dzie 30 wrze郾ia 2011 r. z uwzgl璠nieniem przewidywanych zmian w IV kwartale 2011 r.,

b/ cen towarów i us逝g oraz stawek i op豉t ukszta速owanych na dzie 1 lipca 2011 r.

2.W za這瞠niach do projektu bud瞠tu na rok 2012 przyj望 nale篡 nast瘼uj帷e warto軼i wska幡ików makroekonomicznych istotnych do projektu bud瞠tu:

a/ prognozowana 鈔ednioroczna inflacja - 2,8 %,

b/ realny wzrost wynagrodze - 2,9 %.

 

§ 3. Uchwa豉 wchodzi w 篡cie z dniem podj璚ia.

 

 

 

Za陰cznik Nr 1

do uchwa造 Nr VII/7/2011

Zarz康u Zwi您ku Gmin Regionu S逝peckiego

z dnia 14 wrze郾ia 2011 r. w sprawie opracowywania

materiaów planistycznych oraz za這瞠

przyj皻ych do opracowania projektu bud瞠tu

na rok 2012

 

 

Projekt planu dochodów

 

 

Nazwa dochodu

Wykonanie

na dzie 30.09.2011 r.

Planowane wykonanie w IV kw. 2011 r.

Ogó貫m planowane wykonanie

w 2011 r.

% wzr.

Plan dochodów na rok 2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za陰cznik Nr 2

do uchwa造 Nr VII/7/2011

Zarz康u Zwi您ku Gmin Regionu S逝peckiego

z dnia 14 wrze郾ia 2011 r. w sprawie opracowywania

materiaów planistycznych oraz za這瞠

przyj皻ych do opracowania projektu bud瞠tu

na rok 2012

 

 

 

Projekt planu wydatków - rozdz. .......................

 

 

§

Nazwa wydatku

(nazwa paragrafu)

Wykonanie na dzie 30.09.2011 r.

Planowane wykonanie w IV kw. 2011 r.

Ogó貫m planowane wykonanie

w 2011 r.

% wzr.

Plan wydatków na rok 2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogó貫m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za陰cznik Nr 3

do uchwa造 Nr VII/7/2011

Zarz康u Zwi您ku Gmin Regionu S逝peckiego

z dnia 14 wrze郾ia 2011 r. w sprawie opracowywania

materiaów planistycznych oraz za這瞠

przyj皻ych do opracowania projektu bud瞠tu

na rok 2012

 

 

Projekt wykazu zada maj徠kowych

 

 

Nazwa zadania inwestycyjnego

毒ód這 finansowania

Stan zaawansowania robót

Ogólny koszt inwestycji

Data rozpocz璚ia inwestycji

Data zako鎍zenia inwestycji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uchwa豉 nr VI/13/2011

Zgromadzenia Zwi您ku Gmin Regionu S逝peckiego

z dnia 11 pa寮ziernika 2011 roku

 

zmieniaj帷a uchwa喚 w sprawie bud瞠tu Zwi您ku na rok 2011

 

 

 

Na podstawie art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz康zie gminnym (tekst jedn.
Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z pó幡. zm.), art. 211, art. 212, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z pó幡. zm.) Zgromadzenie Zwi您ku uchwala, co nast瘼uje:

 

§1. W uchwale nr I/8/2010 Zgromadzenia Zwi您ku Gmin Regionu S逝peckiego z dnia 27 grudnia 2010 roku w sprawie bud瞠tu Zwi您ku na 2011r., zmienionej uchwa陰 Zarz康u Zwi您ku nr I/1/2011 z dnia 11 stycznia 2011 r., uchwa陰 nr V/11/2011 Zgromadzenia Zwi您ku Gmin Regionu S逝peckiego z dnia 6 czerwca 2011r. , uchwa陰 Zarz康u Zwi您ku nr III/3/2011 z dnia 2 sierpnia 2011 roku, uchwa陰 nr V/5/2011 Zarz康u Zwi您ku z dnia 18 sierpnia 2011 r. , uchwa陰 nr VI/6/2011 Zarz康u Zwi您ku z dnia 5 wrze郾ia 2011 r.

 

wprowadza si nast瘼uj帷e zmiany:

 

 

W za陰czniku Nr 2 - Plan wydatków Zwi您ku na rok 2011 do uchwa造 dokonuje si zmian w wydatkach w sposób okre郵ony w za陰czniku do niniejszej uchwa造.

 

 

§2.Wykonanie uchwa造 powierza si Zarz康owi Zwi您ku.

 

 

§3.Uchwa豉 wchodzi w 篡cie z dniem podj璚ia.

 

 

Uzasadnienie

uchwa造 nr VI/13/2011

Zgromadzenia Zwi您ku Gmin Regionu S逝peckiego

z dnia 11 pa寮ziernika 2011 roku

 

zmieniaj帷a uchwa喚 w sprawie bud瞠tu Zwi您ku na rok 2011

 

 

 1.   Wprowadza si zmiany w planie wydatków polegaj帷e na zwi瘯szeniu

 2. wydatków bie膨cych:

 

- dz. 750 rozdz. 75075 zwi瘯sza si o kwot 500,00 z z przeznaczeniem na

promocj Zwi您ku,

 

 •   dz. 750 rozdz. 75095 zwi瘯sza si o kwot 1700,00 z z przeznaczeniem na

 • pokrycie kosztów bie膨cego funkcjonowania Zwi您ku,

 • dz. 900 rozdz. 90002 § 4270 zmniejsza si o kwot 3 000,00 z .

  - dz. 900 rozdz. 90013 § 4300 zwi瘯sza si o kwot 800,00 z z przeznaczeniem

na pokrycie kosztów bie膨cego funkcjonowania schroniska dla bezdomnych

zwierz徠.

 

Za陰cznik

do uchwa造 nr VI/13/2011 Zarz康u Zwi您ku Gmin Regionu S逝peckiego z dnia 11 pa寮ziernika 2011 r. w sprawie zmian w bud瞠cie Zwi您ku na 2011r.

Plan wydatków Zwi您ku na rok 2011

Dzia

Rozdz.

§

Nazwa

Plan przed zmian

Zwi瘯sza si o kwot

Zmniejsza si o kwot

Plan po zmianie

750

 

 

Administracja publiczna

 

 

 

 

 

75075

 

Promocja jednostek samorz康u terytorialnego

 

 

 

 

 

 

4210

Zakup materiaów i wyposa瞠nia

2 000,00

 

 

2 000,00

 

 

4300

Zakup us逝g pozosta造ch

2 000,00

500,00

 

2 500,00

 

 

 

 

4 000,00

500,00

 

4 500,00

 

75095

 

Pozosta豉 dzia豉lno嗆

 

 

 

 

 

 

3020

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze

1 200,00

 

 

1 200,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

85 500,00

 

 

85 500,00

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

6 800,00

 

 

6 800,00

 

 

4110

Sk豉dki na ubezpieczenie spo貫czne

17 600,00

 

 

17 600,00

 

 

4120

Sk豉dki na Fundusz Pracy

2 612,00

 

 

2 612,00

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

19 000,00

 

 

19 000,00

 

 

4210

Zakup materiaów i wyposa瞠nia

2800,00

200,00

 

3000,00

 

 

4280

Zakup us逝g zdrowotnych

400,00

 

 

400,00

 

 

4300

Zakup us逝g pozosta造ch

2691,00

1500,00

 

4191,00

 

 

4360

Op豉ty z tytu逝 zakupu us逝g telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

2 300,00

 

 

2 300,00

 

 

4410

Podró瞠 s逝瘺owe

3 800,00

 

 

3 800,00

 

 

4430

Ró積e op豉ty i sk豉dki

100,00

 

 

100,00

 

 

4440

Odpisy na zak豉dowy fundusz 鈍iadcze socjalnych

2 600,00

 

 

2 600,00

 

 

4700

Szkolenia pracowników nieb璠帷ych cz這nkami korpusu s逝瘺y cywilnej

700,00

 

 

700,00

 

 

 

 

148 103,00

1700,00

 

149 803,00

 

 

 

 

152 103,00

2200,00

 

154 303,00

758

 

 

Ró積e rozliczenia

 

 

 

 

 

75818

 

Rezerwy ogólne i celowe

 

 

 

 

 

 

4810

Rezerwy

350,00

 

 

350,00

 

 

 

 

350,00

 

 

350,00

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona 鈔odowiska

 

 

 

 

 

90002

 

Gospodarka odpadami

 

 

 

 

 

 

4270

Zakup us逝g remontowych

6000,00 

 

3000,00

3000,00 

 

 

4300

Zakup us逝g pozosta造ch

126 725,00

 

 

126 725,00

 

 

 

 

132 725,00

 

3000,00

129 725,00

 

90013

 

Schronisko dla zwierz徠

 

 

 

 

 

 

4210

Zakup materiaów i wyposa瞠nia

22 500,00

 

 

22 500,00

 

 

4260

Zakup energii

3 800,00

 

 

3 800,00

 

 

4270

Zakup us逝g remontowych

1 000,00

 

 

1 000,00

 

 

4300

Zakup us逝g pozosta造ch

35 897,00

800,00

 

36 697,00

 

 

4360

Op豉ty z tytu逝 zakupu us逝g telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

960,00

 

 

960,00

 

 

4430

Ró積e op豉ty i sk豉dki

2 500,00

 

 

2 500,00

 

 

4480

Podatek od nieruchomo軼i

2 100,00

 

 

2 100,00

 

 

4500

Pozosta貫 podatki na rzecz bud瞠tów jednostek samorz康u terytorialnego

100,00

 

 

100,00

 

 

6050

Wydatki na inwestycje jednostek bud瞠towych

17000,00

 

 

17000,00

 

 

 

 

85 857,00

800,00

 

86 657,00

 

 

 

 

218 582,00

800,00

3000,00

216 382,00

Ogó貫m

 

 

371035,00

3000,00

3000,00

 

371035,00

  

 

 

Uchwa豉 nr VIII/8/2011

Zarz康u Zwi您ku Gmin Regionu S逝peckiego

z dnia 11 pa寮ziernika 2011 roku

 

w sprawie zmiany uchwa造 Zarz康u Zwi您ku nr 4/2009 z dnia 10 czerwca 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników Zwi您ku

Gmin Regionu S逝peckiego

 

 

Na podstawie art. 39 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorz康owych (Dz.U. Nr 223, poz. 1465) i § 5 ust. 5 Rozporz康zenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. (Dz.U. Nr 50, poz. 398 ) Zarz康 Zwi您ku uchwala co nast瘼uje:

 

 

§ 1. 1.Zmienia si regulamin wynagradzania pracowników w ten sposób, 瞠 § 8 uchwa造 otrzymuje nast瘼uj帷e brzmienie:

 

      1. Dla pracowników zatrudnionych w Zwi您ku Gmin Regionu S逝peckiego, w tym równie tych zatrudnionych na zasadzie powo豉nia i mianowania tworzy si w ramach planowanych 鈔odków na wynagrodzenia, fundusz nagród.

      2. Fundusz nagród przeznacza si na nagrody uznaniowe za szczególne osi庵ni璚ia w pracy zawodowej , które s wyp豉cane w miar posiadanych na ten cel 鈔odków finansowych.

      3. Wysoko嗆 nagrody uznaniowej ustala si w oparciu o:

1) ocen uzyskanych wyników pracy zawodowej,

2) stopie z這穎no軼i i trudno軼i wykonywanych zada,

3)dyspozycyjno嗆 pracownika w zakresie wykonywania wa積ych i pilnych
zada obj皻ych zakresem obowi您ków pracownika,

4) wykonywania dodatkowych zada poza zakresem obowi您ków pracownika,

5) dzia豉nia usprawniaj帷e na stanowisku pracy.

5. Pracownik, na którego na這穎no kar porz康kow w okresie ostatnich 6 miesi璚y poprzedzaj帷ych dzie ustalania prawa do nagrody uznaniowej, traci prawo do tej nagrody.

§ 10 uchwa造 otrzymuje nast瘼uj帷e brzmienie:

 

 

 

       1. Dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych i obs逝gi tworzy si fundusz premiowy.

       2. Fundusz premiowy wynosi do 50 % wynagrodze zasadniczych pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych i obs逝gi.

       3. Przyznawana premia  s逝篡 preferowaniu dobrej
        i efektywnej pracy, a w szczególno軼i na jej wysoko嗆 ma wp造w:

a) fachowo嗆 i jako嗆 wykonywanych zada;

b) systematyczno嗆 w pracy;

c) pe軟e i efektywne wykorzystanie czasu pracy;

d) przestrzeganie dyscypliny pracy;

e) dba這嗆 o powierzony sprz皻 i mienie gminy;

f) przestrzeganie przepisów oraz zasad bhp i ppo.

 

 1. Premia przyznawana jest miesi璚znie za przepracowany miesi帷 z do逝 i p豉tna
  jest w terminie wyp豉ty wynagrodze w wysoko軼i do 50 % wynagrodzenia zasadniczego.

 2. O przyznaniu premii i jej wysoko軼i decyduje Przewodnicz帷y Zarz康u Zwi您ku.

 1. Skre郵a si § 19 uchwa造.

§ 2. Uchwa豉 wchodzi w 篡cie z dniem podj璚ia.

 

Uchwa豉NrIX/9/2011

 

Zarz康uZwi您kuGminRegionuS逝peckiego

 

zdnia14listopada2011r.

 

wsprawiesporz康zeniaprojektudotycz帷egoWieloletniejPrognozyFinansowej

 

Zwi您kuGminRegionuS逝peckiego na lata 2012 - 2016

 

Na podstawie art. 73 ust. 1, art. 73a ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz康zie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974 , Nr 173 poz. 1218 , z 2008 r. Nr 180 poz. 1111 , Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 ), art. 2 pkt 2, art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183 i Nr 234, poz. 1386) oraz art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzaj帷e ustaw finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 262, poz. 1475 i Nr 238, poz.1578, z 2011 r. Nr 171, poz. 2016, Nr 178, poz. 1061 i Nr 197, poz. 1170)–Zarz康Zwi您kuuchwala,conast瘼uje:

 

 

§1.Ustala si projekt uchwa造 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Zwi您ku Gmin Regionu S逝peckiego na lata 2012 -2016 w brzmieniu okre郵onym w za陰czniku Nr 1 do uchwa造.

 

 

§2. Informacje o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2012 – 2016 zawiera za陰cznik Nr 2 do uchwa造.

 

§3.1.Projekt uchwa造 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Zwi您ku na lata 2012 – 2016 podlega przedstawieniu Zgromadzeniu Zwi您ku Gmin Regionu S逝peckiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania.

 

2.Do projektu uchwa造 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej za陰cza si informacj o której mowa w § 2 uchwa造.

 

§4. Uchwa豉 wchodzi w 篡cie z dniem podj璚ia.

 

 

Za陰cznikNr1

douchwa造NrIX/9/2011

Zarz康uZwi您kuGminRegionuS逝peckiego

zdnia14listopada2011r.

 

Uchwa豉nr//2011

ZgromadzeniaZwi您kuGminRegionuS逝peckiego

zdniagrudnia2011r.

 

wsprawieWieloletniejPrognozyFinansowejZwi您kunalata2012-2016

 

 

Na podstawie art. 73 ust. 1, art. 73a ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz康zie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974 , Nr 173 poz. 1218 , z 2008 r. Nr 180 poz. 1111 , Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240,z2010r.Nr28,poz.146,Nr96,poz.620,Nr123,poz.835,Nr152,poz.1020,Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183 i Nr 234, poz. 1386) w zwi您ku z art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzaj帷e ustaw finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020 i Nr 161, poz. 1078, Nr 262, poz. 1475 i Nr 238, poz.1578, z 2011 r. Nr 171, poz. 2016, Nr 178, poz. 1061 i Nr 197, poz. 1170) – ZgromadzenieZwi您kuuchwala,conast瘼uje:

 

§1.Uchwala si Wieloletni Prognoz Finansowa Zwi您ku obejmuj帷:

1)dochody i wydatki bie膨ce zgodnie z za陰cznikiem Nr 1 do uchwa造,

2)obja郾ienia przyj皻ych warto軼i, stanowi帷e za陰cznik Nr 2 do uchwa造.

 

§2. Z dniem 1 stycznia2012 r. traci moc uchwa豉 Nr I/7/2010ZgromadzeniaZwi您kuGminRegionuS逝peckiegozdnia27grudnia2010r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Zwi您ku na lata 2011-2015 wraz z pó幡iejszymi zmianami.

 

 

§3.Wykonanie uchwa造 powierza si Zarz康owi Zwi您ku.

 

§4.Uchwa豉 wchodzi w 篡cie z dniem podj璚ia z moc obowi您uj帷

od dnia 1 stycznia 2012 r.

 

Za陰cznikNr2

douchwa造nr//2011

ZgromadzeniaZwi您kuGminRegionuS逝peckiego

zdniagrudnia2010r.

 

 

Obja郾ieniaprzyj皻ychwarto軼i

 

 

Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej wykorzystano historyczne materia造 廝ód這we dotycz帷e wykonania dochodów i wydatków za lata 2007-2010, za這瞠nia makroekonomiczne, zgromadzone informacje o faktach dotycz帷ych gospodarki finansowej, a tak瞠 wiedz o wysoko軼iach sk豉dek na 2012 rok oraz planowanych zamierzeniach wynikaj帷ych z ró積ych dokumentów obowi您uj帷ych.

Jednocze郾ieza這穎nowzrostdochodówiwydatkówwlatach20122016wska幡ikiem2,3%.

WZwi您kuGminRegionuS逝peckiegonaobecnchwilnieplanujesirealizacjiwieloletnichprogramówinwestycyjnych.

 

Uchwa豉 Nr IX/10/2011

Zarz康u Zwi您ku Gmin Regionu S逝peckiego

z dnia 14 listopada 2011 r.

 

w sprawie sporz康zenia projektu uchwa造 bud瞠towej Zwi您ku na 2012 rok wraz z uzasadnieniem i materia豉mi informacyjnymi

 

 

Na podstawie art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz康zie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974 , Nr 173 poz. 1218 , z 2008 r. Nr 180 poz. 1111 , Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281) oraz art. 2 pkt 2, art. 233 pkt 1 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz.1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183 i Nr 234, poz. 1386) Zarz康 Zwi您ku Gmin Regionu S逝peckiego uchwala co nast瘼uje:

 

§1. Ustala si tre嗆:

1) projektu uchwa造 bud瞠towej Zwi您ku Gmin Regionu S逝peckiego na 2012 rok
w brzmieniu za陰cznika Nr 1 do uchwa造.

2) uzasadnienia do projektu uchwa造 bud瞠towej w brzmieniu za陰cznika Nr 2 do uchwa造,

3) materiaów informacyjnych towarzysz帷ych projektowi uchwa造 bud瞠towej
w brzmieniu za陰cznika Nr 3 do uchwa造.

 

§2. Projekt uchwa造 bud瞠towej wraz z uzasadnieniem, materia豉mi informacyjnymi zostanie przed這穎ny Zgromadzeniu Zwi您ku Gmin Regionu S逝peckiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania.

 

§3. Uchwa豉 wchodzi w 篡cie z dniem podj璚ia.

                                                                                                                    Za陰cznik nr 1 

do uchwa造 nr IX/10/2011 Zarz康u Zwi您ku Gmin Regionu S逝peckiego

z dnia 14 listopada 2011r.

 

- P R O J E K T -

 

Uchwa豉 nr ………………

Zgromadzenia Zwi您ku Gmin Regionu S逝peckiego

z dnia … grudnia 2011 r.

 

w sprawie bud瞠tu Zwi您ku na rok 2012

 

 

Na podstawie art. 69 ust.3 i art. 73a w zw. z art 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz康zie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591,
z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974 , Nr 173 poz. 1218 , z 2008 r. Nr 180 poz. 1111 , Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 , Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 ust. 1 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240,
z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz.1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183 i Nr 234, poz. 1386) – Zgromadzenie Zwi您ku uchwala, co nast瘼uje:

 

§ 1.1. Ustala si dochody Zwi您ku w wysoko軼i 397 466,00 z, z tego:

dochody bie膨ce w kwocie 397 466,00 z,

zgodnie z za陰cznikiem Nr 1.

 

§ 2.1. Ustala si wydatki Zwi您ku w wysoko軼i 397 466,00 z, z tego:

1) wydatki bie膨ce w kwocie 372 466,00 z,

2) wydatki maj徠kowe w kwocie 25 000,00 z,

zgodnie z za陰cznikiem Nr 2.

 

2. Wykaz wydatków maj徠kowych okre郵a za陰cznik Nr 3.

 

§ 3.Tworzy si rezerw ogólna w wysoko軼i 398,00 z.

 

§ 4.Upowa積ia si Zarz康 Zwi您ku do dokonywania zmian w planie wydatków polegaj帷ych na przeniesieniu wydatków bie膨cych, w tym wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach dzia逝.

 

§ 5.Upowa積ia si Zarz康 Zwi您ku do lokowania wolnych 鈔odków bud瞠towych na rachunkach bankowych w innych bankach ni bank prowadz帷y obs逝g bud瞠tu.

 

§ 6. Wykonanie uchwa造 powierza si Zarz康owi Zwi您ku.

 

§ 7. Uchwa豉 wchodzi w 篡cie z dniem podj璚ia z moc obowi您uj帷 od 1 stycznia 2012 r. i podlega publikacji w dzienniku Urz璠owym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

                                                                                                              Za陰cznik Nr 1

                                                                                                              do uchwa造 nr …..

                                                                          Zgromadzenia Zwi您ku Gmin Regionu S逝peckiego

                                                                                                             z dnia … grudnia 2011 r. 

 

 

Plan dochodów Zwi您ku na rok 2012

 

Dzia

Rozdz.

§

Nazwa

Plan

750

 

 

Administracja publiczna

 

 

75095

 

Pozosta豉 dzia豉lno嗆

 

 

 

2900

Wp造wy z wp豉t gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorz康u terytorialnego oraz zwi您ków gmin

90 295,00

 

 

 

 

90 295,00

758

 

 

Ró積e rozliczenia

 

 

75814

 

Ró積e rozliczenia finansowe

 

 

 

0920

Pozosta貫 odsetki

2000,00

 

 

 

 

2 000,00

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona 鈔odowiska

 

 

90002

 

Gospodarka odpadami

 

 

 

2900

Wp造wy z wp豉t gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorz康u terytorialnego oraz zwi您ków gmin

151 563,00

 

 

 

 

151 563,00

 

90013

 

Schronisko dla zwierz徠

 

 

 

0830

Wp造wy z us逝g

800,00

 

 

2900

Wp造wy z wp豉t gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorz康u terytorialnego oraz zwi您ków gmin

152 808,00

 

 

 

 

153 608,00

 

 

 

 

305 171,00

 

 

 

 

Ogó貫m

 

397466,00

 

                                   Za陰cznik Nr 2

                                                                                                                           do uchwa造 nr …..

                                                                             Zgromadzenia Zwi您ku Gmin Regionu S逝peckiego

                                                                                                                          z dnia … grudnia 2011 r. 

 

Plan wydatków Zwi您ku na rok 2012

 

Dzia

Rozdz.

§

Nazwa

Plan

750

 

 

75095

 

Administracja publiczna

 

 

Pozosta豉 dzia豉lno嗆

 

 

 

3020

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze

1 100,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

84 948,00

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

7 061,00

 

 

4110

Sk豉dki na ubezpieczenie spo貫czne

17 558,00

 

 

4120

Sk豉dki na Fundusz Pracy

2 767,00

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

18 240,00

 

 

4210

Zakup materiaów i wyposa瞠nia

1 500,00

 

 

4280

Zakup us逝g zdrowotnych

375,00

 

 

4300

Zakup us逝g pozosta造ch

2 000,00

 

 

4360

Op豉ty z tytu逝 zakupu us逝g telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

1 600,00

 

 

4410

Podró瞠 s逝瘺owe

3 500,00

 

 

4440

Odpisy na zak豉dowy fundusz 鈍iadcze socjalnych

2 600,00

 

 

4700

Szkolenia pracowników nieb璠帷ych cz這nkami korpusu s逝瘺y cywilnej

500,00

 

 

 

 

143 749,00

758

 

 

Ró積e rozliczenia

 

 

75818

 

Rezerwy ogólne i celowe

 

 

 

4810

Rezerwy

398,00

 

 

 

 

398,00

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona 鈔odowiska

 

 

90002

 

Gospodarka odpadami

 

 

 

4270

4300

Zakup us逝g remontowych

Zakup us逝g pozosta造ch

1 000,00

150 563,00

 

 

 

 

 

 

151 563,00

 

90013

 

Schronisko dla zwierz徠

 

 

 

4210

Zakup materiaów i wyposa瞠nia

18 236,00

 

 

4260

Zakup energii

3 500,00

 

 

4270

Zakup us逝g remontowych

1 000,00

 

 

4300

Zakup us逝g pozosta造ch

47 500,00

 

 

4360

Op豉ty z tytu逝 zakupu us逝g telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

900,00

 

 

4430

Ró積e op豉ty i sk豉dki

3 000,00

 

 

4480

Podatek od nieruchomo軼i

2 500,00

 

 

4500

Pozosta貫 podatki na rzecz bud瞠tów jednostek samorz康u terytorialnego

120,00

 

 

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud瞠towych

25 000,00

 

 

 

 

101 756,00

 

 

 

 

253 319,00

 

 

 

 

Ogó貫m

 

397 466,00

 

 

 

 

                                   Za陰cznik Nr 3

                                                                                                                            do uchwa造 nr …..

                                                                            Zgromadzenia Zwi您ku Gmin Regionu S逝peckiego

                                                                                                                          z dnia … grudnia 2011 r. 

 

 

 

Wykaz zada maj徠kowych Zwi您ku na rok 2012

 

 

Zakupy inwestycyjne

 

 

 

L.p.

Dz.

Rozdz.

§

Zadanie inwestycyjne

Plan

 

1.

 

900

 

90013

 

6060

 

Zakup samochodu dostawczego na potrzeby schroniska dla zwierz徠

 

25 000,00

 

 

 

 

 

Za陰cznik nr 2

do uchwa造 nr IX/10/2011

Zarz康u Zwi您ku Gmin Regionu S逝peckiego

z dnia 14 listopada 2011 r.

 

U z a s a d n i e n i e

do bud瞠tu Zwi您ku Gmin Regionu S逝peckiego

na 2012 rok

 

 

1. Dochody w planie finansowym na rok 2012 przyj皻o w kwocie 397 466,00 z, na które sk豉daj si:

 

1)dz. 750 - Administracja publiczna; rozdz. 75095 – pozosta豉 dzia豉lno嗆; § 2900 - wp造wy z wp豉t gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorz康u terytorialnego oraz zwi您ków gmin.

Z tytu逝 sk豉dek cz這nkowskich gmin w wysoko軼i 0,13 z miesi璚znie od mieszka鎍a planuje si dochody w wysoko軼i 90 295,00z; w tym z:

 • gm. S逝pca 14 704,56 z

 • m. S逝pca 22 106,76 z

 • gm. L康ek 9 035,52 z

 • gm. Strza趾owo 15 690,48 z

 • gm. Orchowo 6 385,08 z

 • gm. Zagórów 14 236,56 z

 • gm. Ostrowite 8 136,96 z

Dochód wyliczono na podstawie uchwa造 Nr VI/15/2011 Zgromadzenia Zwi您ku Gmin Regionu S逝peckiego z dnia 11 pa寮ziernika 2011 r. w sprawie uchwalenia rocznej sk豉dki na bie膨c dzia豉lno嗆 Zwi您ku Gmin Regionu S逝peckiego w roku 2012.

 

2)dz. 758 - Ró積e rozliczenia; rozdz. 75814 – ró積e rozliczenia finansowe; § 0920 – pozosta貫 odsetki

W 2012 r. planuje si uzyskanie kwoty 2 000,00 z z tytu逝 odsetek bankowych od zgromadzonych na rachunku bankowym 鈔odków finansowych.

 

3)dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona 鈔odowiska:

a/ rozdz. 90002 – gospodarka odpadami; § 2900 - wp造wy z wp豉t gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorz康u terytorialnego oraz zwi您ków gmin.

Z tytu逝 wp豉ty gmin na pokrycie kosztów opró積iania pojemników do segregacji odpadów planuje si uzyskanie dochodów w kwocie 151 563,00 z; w tym z:

 • gm. S逝pca 27 052,62 z

 • m. S逝pca 16 438,36 z

 • gm. L康ek 12 742,40 z

 • gm. Strza趾owo 50 088,84 z

 • gm. Orchowo 14 079,92 z

 • gm. Zagórów 19 164,60 z

 • gm. Ostrowite 11 996,80 z

Dochód wyliczono na podstawie uchwa造 Nr VI/14/2011 Zgromadzenia Zwi您ku Gmin Regionu S逝peckiego z dnia 11 pa寮ziernika 2011 r. w sprawie uchwalenia sk豉dki cz這nkowskiej na selektywn zbiórk odpadów w roku 2012.

b/ rozdz. 90013 – schroniska dla zwierz徠;

- § 0830 – wp造wy z us逝g

Z tytu逝 us逝g 鈍iadczonych przez schronisko planuje si uzyskanie dochodów w kwocie 800,00 z.

 

- § 2900 - wp造wy z wp豉t gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorz康u terytorialnego oraz zwi您ków gmin.

W roku 2012 planuje si uzyskanie dochodów z tytu逝 sk豉dek cz這nkowskie gmin w wysoko軼i 0,22 z miesi璚znie od mieszka鎍a na bie膨ce funkcjonowanie schroniska dla zwierz徠 w kwocie 152 808,00 z;w tym z:

 • gm. S逝pca 24 884,64 z

 • m. S逝pca 37 411,44 z

 • gm. L康ek 15 290,88 z

 • gm. Strza趾owo 26 553,12 z

 • gm. Orchowo 10 805,52 z

 • gm. Zagórów 24 092,64 z

 • gm. Ostrowite 13 770,24 z

Dochód wyliczono na podstawie uchwa造 Nr VI/16/2011 Zgromadzenia Zwi您ku Gmin Regionu S逝peckiego z dnia 11 pa寮ziernika 2011 r. w sprawie uchwalenia rocznej sk豉dki na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierz徠 w roku 2012.

 

2.Wydatki Zwi您ku stanowi kwot 397 466,00z i przedstawiaj si nast瘼uj帷o:

 

1)dz. 750 - Administracja publiczna

a/rozdz. 75095 – pozosta豉 dzia豉lno嗆

Wydatki na bie膨ce funkcjonowanie Zwi您ku Gmin Regionu S逝peckiego planuje si
w kwocie 143 749,00 z, w tym na:

 • wynagrodzenia i pochodne (1 etat pracownik administracji, 1 etat pracownik obs逝gi schroniska, ¼ etatu ksi璕owego) kwot 130 574,00 z; w tym na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 84 948,00 z

- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników Zwi您ku 7 061,00 z

- sk豉dki na ubezpieczenie spo貫czne 17 558,00 z

- sk豉dki na Fundusz Pracy 2 767,00 z

- umowa zlecenie 18 240,00 z

 • wydatki bie膨ce zaplanowano na kwot 13 175 ,00 z – wydatki zwi您ane z pokryciem kosztów bie膨cego funkcjonowania Zwi您ku.

 

2)dz. 758 – Ró積e rozliczenia

W bud瞠cie roku 2012 utworzono rezerw ogóln w kwocie 398,00 z tj. w wysoko軼i
0,1 % wydatków pomniejszonych o wynagrodzenia.

 

3)dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona 鈔odowiska

a/ rozdz. 90002 – gospodarka odpadami – na pokrycie kosztów opró積iania pojemników do selektywnej zbiórki odpadów przez okres 12 m-cy planuje si kwot 150 563,00 z, na napraw pojemników planuje si kwot 1000,00 z

b/ rozdz. 90013 – schroniska dla zwierz徠 – 陰cznie na wydatki zwi您ane z funkcjonowaniem schroniska planuje si w kwocie 76 756,00 z; w tym:

- zakup karmy dla psów, art. do schroniska 18 236,00 z,

- zu篡cie energii elektrycznej i wody 3 500,00 z,

- us逝gi remontowe 1 000,00 z,

- pokrycie kosztów zwi您anych z funkcjonowaniem schroniska 47 500,00 z,

- op豉ty za rozmowy telefoniczne 900,00 z,

- ubezpieczenie samochodu, budynku schroniska 3 000,00 z,

- podatek od nieruchomo軼i i pozosta貫 podatki 2 620,00 z.

 

W roku 2012 zaplanowano wydatki maj徠kowe na zakupy inwestycyjne w kwocie 25 000,00 z z przeznaczeniem na zakup samochodu dostawczego dla schroniska zwierz徠.

 

Za陰cznik nr 3

do uchwa造 nr IX/10/2011

Zarz康u Zwi您ku Gmin Regionu S逝peckiego

z dnia 14 listopada 2011 r.

 

 

 

Materia造 informacyjne

towarzysz帷e projektowi

bud瞠tu Zwi您ku Gmin Regionu S逝peckiego

na 2012 rok

 

 

 

1. Dochody bud瞠tu Zwi您ku na 2012 rok zaplanowano bior帷 pod uwag wykonanie na koniec III kwarta逝 i planowane wykonanie w IV kwartale 2011 r. oraz wielko嗆 sk豉dek cz這nkowskich uchwalonych na 2012 rok

 

1)dz. 750 - Administracja publiczna; rozdz. 75095 – pozosta豉 dzia豉lno嗆; § 2900 - wp造wy z wp豉t gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorz康u terytorialnego oraz zwi您ków gmin – sk豉dka cz這nkowska na bie膨ce funkcjonowanie Zwi您ku wynosi 0,13 z od 1 mieszka鎍a miesi璚znie, planowany dochód 2012 roku z tytu逝 wspomnianej sk豉dki wzrós o kwot o 6.951,60 z, tj. o 8,34 % w stosunku do roku 2011 w zwi您ku ze wzrostem stawki o 0,01 z od 1 mieszka鎍a oraz zwi瘯szon liczba mieszka鎍ów.

 

2)dz. 758 - Ró積e rozliczenia; rozdz. 75814 – ró積e rozliczenia finansowe; § 0920 – pozosta貫 odsetki - w 2012 r. planuje si uzyskanie kwoty 2.000,00 z z tytu逝 odsetek bankowych od zgromadzonych na rachunku bankowym 鈔odków finansowych w kwocie planowanej do zrealizowania w roku 2011.

 

3)dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona 鈔odowiska:

 

a/ rozdz. 90002 – gospodarka odpadami; § 2900 - wp造wy z wp豉t gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorz康u terytorialnego oraz zwi您ków gmin - dochody 2012 r. wzros造 o kwot 18.837,75 z tj. o 14,2 % w stosunku do roku 2011 w zwi您ku ze zwi瘯szeniem sk豉dek na selektywn zbiórk odpadów uzale積ionych od ilo嗆 opró積ie lub zwi瘯szenia liczby pojemników,

 

b/ rozdz. 90013 – schroniska dla zwierz徠;

- § 0830 – wp造wy z us逝g - z tytu逝 us逝g 鈍iadczonych przez schronisko planuje si uzyskanie dochodów w kwocie 800,00 z,

- § 2900 - wp造wy z wp豉t gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorz康u terytorialnego oraz zwi您ków gmin - sk豉dka cz這nkowska na bie膨ce funkcjonowanie schroniska wynosi 0,22 z od 1 mieszka鎍a miesi璚znie, planowany dochód 2012 roku z tytu逝 wspomnianej sk豉dki wzrós o kwot o 27.792,00 z, tj. o 22,2 % w stosunku do roku 2011 w zwi您ku ze wzrostem liczby mieszka鎍ów oraz planowanym zakupem samochodu dostawczego do przewozu zwierz徠 do schroniska.

 

 

Wykonanie dochodów za III kw. 2011, planowane wykonanie w IV kw. oraz planowane dochody roku 2012

 

Dzia

Rozdz.

§

Nazwa

Wykonanienadzie30.09.2011r.

PlanowanewykonaniewIVkw.2011r.

Planowanewykonaniew2011r.

Planna2012r.

750

 

 

Administracjapubliczna

 

 

 

 

 

75095

 

Pozosta豉dzia豉lno嗆

 

 

 

 

 

 

2900

Wp造wyzwp豉tgminipowiatównarzeczinnychjednosteksamorz康uterytorialnegoorazzwi您kówgmin

69524,64

13819,68

83344,32

90295,00

 

 

 

 

69524,64

13819,68

83344,32

90295,00

758

 

 

Ró積erozliczenia

 

 

 

 

 

75814

 

Ró積erozliczeniafinansowe

 

 

 

 

 

 

0920

Pozosta貫odsetki

2277,36

-

2277,36

2000,00

 

 

 

 

2277,36

-

2277,36

2000,00

900

 

 

Gospodarkakomunalnaiochrona鈔odowiska

 

 

 

 

 

90002

 

Gospodarkaodpadami

 

 

 

 

 

 

2900

Wp造wyzwp豉tgminipowiatównarzeczinnychjednosteksamorz康uterytorialnegoorazzwi您kówgmin

132725,79

-

132725,79

151563,00

 

 

 

 

132725,79

-

132725,79

151563,00

 

90013

 

Schroniskodlazwierz徠

 

 

 

 

 

 

0830

Wp造wyzus逝g

500,00

300,00

800,00

800,00

 

 

2900

Wp造wyzwp豉tgminipowiatównarzeczinnychjednosteksamorz康uterytorialnegoorazzwi您kówgmin

104826,96

20729,52

125556,48

152808,00

 

 

 

 

105326,96

21029,52

126356,48

153608,00

 

 

 

 

238052,75

21029,52

259082,27

305171,00

 

 

 

 

Ogó貫m

 

309854,75

 

34849,20

 

344703,95

 

397466,00

 

 

 

2. Wydatki bud瞠tu Zwi您ku na 2012 rok zaplanowano bior帷 pod uwag wykonanie na koniec III kwarta逝 i planowane wykonanie w IV kwartale 2011 r.

 

1)dz. 750 - Administracja publiczna

rozdz. 75095 – pozosta豉 dzia豉lno嗆 - wydatki na bie膨ce funkcjonowanie Zwi您ku Gmin Regionu S逝peckiego zaplanowano w kwocie ni窺zej ni planuje si wykorzysta w roku 2011 tj. w kwocie 143.749,00 z, bez planowania podwy磬i wynagrodze,

 

2)dz. 758 – Ró積e rozliczenia

W bud瞠cie roku 2012 utworzono rezerw ogóln w kwocie 398,00 z tj. w wysoko軼i 0,14 % wydatków pomniejszonych o wynagrodzenia.

 

3)dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona 鈔odowiska

a/ rozdz. 90002 – gospodarka odpadami – na pokrycie kosztów opró積iania pojemników do selektywnej zbiórki odpadów przez okres 12 m-cy planuje si kwot 151.563,00 z, 鈔odki finansowe zaplanowano uwzgl璠niaj帷 wzrost kosztów opró積iania pojemników do selektywnej zbiórki 鄉ieci oraz zwi瘯szeniem ilo軼i opró積ie,

b/ rozdz. 90013 – schroniska dla zwierz徠 – 陰cznie na wydatki zwi您ane z funkcjonowaniem schroniska planuje si wydatki w kwocie101.756,00 z, w tym na wydatki bie膨ce kwot 76.756,00 z i wydatki maj徠kowe na zakup samochodu kwot 25.0000,00 z.

 

 

 

Wykonanie wydatków za III kw. 2011, planowane wykonanie w IV kw. oraz planowane wydatki roku 2012

 

Dzia

Rozdz.

§

Nazwa

Wykonanienadzie30.09.2011r.

PlanowanewykonaniewIVkw.2011r.

Planowanewykonaniew2011r.

Planna2012r.

750

 

 

Administracjapubliczna

 

 

 

 

 

75075

 

Promocjajednosteksamorz康uterytorialnego

 

 

 

 

 

 

4210

Zakupmateriaówiwyposa瞠nia

-

2000,00

2000,00

-

 

 

4300

Zakupus逝gpozosta造ch

-

2000,00

2000,00

-

 

 

 

 

-

4000,00

4000,00

-

 

75095

 

Pozosta豉dzia豉lno嗆

 

 

 

 

 

 

3020

Nagrodyiwydatkiosoboweniezaliczanedowynagrodze

763,73

436,27

1200,00

1100,00

 

 

4010

Wynagrodzeniaosobowepracowników

64662,00

20838,00

85500,00

84948,00

 

 

4040

Dodatkowewynagrodzenieroczne

6697,71

-

6697,71

7061,00

 

 

4110

Sk豉dkinaubezpieczeniespo貫czne

13088,05

4511,95

17600,00

17558,00

 

 

4120

Sk豉dkinaFunduszPracy

1885,70

726,30

2612,00

2767,00

 

 

4170

Wynagrodzeniabezosobowe

13809,00

5191,00

19000,00

18240,00

 

 

4210

Zakupmateriaówiwyposa瞠nia

1930,26

869,74

2800,00

1500,00

 

 

4280

Zakupus逝gzdrowotnych

-

400,00

400,00

375,00

 

 

4300

Zakupus逝gpozosta造ch

1438,16

1252,84

2691,00

2000,00

 

 

4360

Op豉tyztytu逝zakupuus逝gtelekomunikacyjnychtelefoniikomórkowej

1311,25

988,75

2300,00

1600,00

 

 

4410

Podró瞠s逝瘺owe

1938,98

1861,02

3800,00

3500,00

 

 

4430

Ró積eop豉tyisk豉dki

-

100,00

100,00

-

 

 

4440

Odpisynazak豉dowyfundusz鈍iadczesocjalnych

2461,34

-

2461,34

2600,00

 

 

4700

Szkoleniapracownikównieb璠帷ychcz這nkamikorpusus逝瘺ycywilnej

100,00

200,00

300,00

500,00

 

 

 

 

110086,18

37375,87

147462,05

143749,00

 

 

 

 

110086,18

41375,87

151462,05

143749,00

758

 

 

Ró積erozliczenia

 

 

 

 

 

75818

 

Rezerwyogólneicelowe

 

 

 

 

 

 

4810

Rezerwy

-

-

-

398,00

 

 

 

 

-

-

-

398,00

900

 

 

Gospodarkakomunalnaiochrona鈔odowiska

 

 

 

 

 

90002

 

Gospodarkaodpadami

 

 

 

 

 

 

4210

Zakupmateriaówiwyposa瞠nia

-

-

-

1000,00

 

 

4270

Zakupus逝gremontowych

-

4500,00

-

-

 

 

4300

Zakupus逝gpozosta造ch

83622,24

43102,76

126725,00

150563,00

 

 

 

 

83622,24

43102,76

126725,00

151563,00

 

90013

 

Schroniskodlazwierz徠

 

 

 

 

 

 

4210

Zakupmateriaówiwyposa瞠nia

13778,69

8721,31

22500,00

18236,00

 

 

4260

Zakupenergii

1796,42

2003,76

3800,18

3500,00

 

 

4270

Zakupus逝gremontowych

-

1000,00

1000,00

1000,00

 

 

4300

Zakupus逝gpozosta造ch

21053,78

14843,22

35897,00

47500,00

 

 

4360

Op豉tyztytu逝zakupuus逝gtelekomunikacyjnychtelefoniikomórkowej

577,00

300,00

877,00

900,00

 

 

4430

Ró積eop豉tyisk豉dki

742,00

1758,00

2500,00

3000,00

 

 

4480

Podatekodnieruchomo軼i

2022,00

-

2022,00

2500,00

 

 

4500

Pozosta貫podatkinarzeczbud瞠tówjednosteksamorz康uterytorialnego

43,00

-

43,00

120,00

 

 

6050

Wydatkinainwestycjejednostekbud瞠towych

-

17000,00

17000,00

25000,00

 

 

 

 

40012,89

45626,29

85639,18

101756,00

 

 

 

 

123635,13

88729,05

212364,18

253319,00

 

 

 

 

Ogó貫m

 

233721,31

 

130104,92

 

363826,23

 

397466,00

 

 

 

 

3. Na dzie 30 wrze郾ia 2011 r. na rachunku bankowym Zwi您ku pozosta造 鈔odki finansowe w kwocie 102.784,18 z.

 

4. Zwi您ek Gmin Regionu S逝peckiego nie posiada zobowi您a z tytu逝 kredytów i po篡czek oraz innych wymagalnych zobowi您a.

 

Uchwa豉nrX/11/2011

Zarz康uZwi您kuGminRegionuS逝peckiego

zdnia25listopada2011roku

 

wsprawiezmianwbud瞠cieZwi您kunarok2011

 

 

Na podstawie art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz康zie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z pó幡. zm.), art. 211, art. 212, art. 222, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z pó幡. zm.)
Zarz康Zwi您kuuchwalaconast瘼uje:

 

 

 

§1.W uchwale nr I/8/2010 Zgromadzenia Zwi您ku Gmin Regionu S逝peckiego z dnia 27 grudnia

2010 roku w sprawie bud瞠tu Zwi您ku na 2011r., zmienionej uchwa陰 Zarz康u Zwi您ku nr I/1/2011

z dnia 11 stycznia 2011 r., uchwa陰 nr V/11/2011 Zgromadzenia Zwi您ku Gmin Regionu

S逝peckiego z dnia 6 czerwca 2011r. , uchwa陰 Zarz康u Zwi您ku nr III/3/2011 z dnia 2 sierpnia

2011 roku, uchwa陰 nr V/5/2011 Zarz康u Zwi您ku z dnia 18 sierpnia 2011 r. , uchwa陰 nr VI/6/2011

Zarz康u Zwi您ku z dnia 5 wrze郾ia 2011 r., uchwa陰 Zgromadzenia Zwi您ku Gmin Regionu

S逝peckiego nr VI/13/2011 z dnia 11 pa寮ziernika 2011 roku, wprowadza si nast瘼uj帷e zmiany:

 

W za陰czniku Nr 2 - Plan wydatków Zwi您ku na rok 2011 do uchwa造 dokonuje si zmian w wydatkach w sposób okre郵ony w za陰czniku do niniejszej uchwa造.

 

 

§2.Uchwa豉 wchodzi w 篡cie z dniem podj璚ia.

 

Uzasadnienie

douchwa造nrX/11/2011

Zarz康uZwi您kuGminRegionuS逝peckiego

zdnia25listopada2011roku

 

wsprawiezmianwbud瞠cieZwi您kunarok2011

 

 

Wprowadza si zmiany w planie wydatków polegaj帷e na zwi瘯szeniu lub

zmniejszeniu wydatków bie膨cych w dz.750Administracjapubliczna, w tym

zwi瘯sza si wydatki na wynagrodzenia pracowników.

 

 

 

Za陰cznik

douchwa造nrX/11/2011Zarz康uZwi您kuGminRegionuS逝peckiegozdnia25listopada2011r.wsprawiezmianwbud瞠cieZwi您kuna2011r.

 

PlanwydatkówZwi您kunarok2011

Dzia

Rozdz.

§

Nazwa

Planprzedzmian

Zwi瘯szasiokwot

Zmniejszasiokwot

Planpozmianie

750

 

 

Administracjapubliczna

 

 

 

 

 

75075

 

Promocjajednosteksamorz康uterytorialnego

 

 

 

 

 

 

4210

Zakupmateriaówiwyposa瞠nia

2000,00

 

 

2000,00

 

 

4300

Zakupus逝gpozosta造ch

2500,00

 

 

2500,00

 

 

 

 

4500,00

 

 

4500,00

 

75095

 

Pozosta豉dzia豉lno嗆

 

 

 

 

 

 

3020

Nagrodyiwydatkiosoboweniezaliczanedowynagrodze

1200,00

 

400,00

800,00

 

 

 

4010

Wynagrodzeniaosobowepracowników

85500,00

1700,00

 

87200,00

 

 

4040

Dodatkowewynagrodzenieroczne

6800,00

 

 

6800,00

 

 

4110

Sk豉dkinaubezpieczeniespo貫czne

17600,00

 

300,00

17300,00

 

 

4120

Sk豉dkinaFunduszPracy

2612,00

 

 

2612,00

 

 

4170

Wynagrodzeniabezosobowe

19000,00

 

 

19000,00

 

 

4210

Zakupmateriaówiwyposa瞠nia

3000,00

 

 

3000,00

 

 

4280

Zakupus逝gzdrowotnych

400,00

 

 

400,00

 

 

4300

Zakupus逝gpozosta造ch

4191,00

 

 

4191,00

 

 

4360

Op豉tyztytu逝zakupuus逝gtelekomunikacyjnychtelefoniikomórkowej

2300,00

 

200,00

2100,00

 

 

4410

Podró瞠s逝瘺owe

3800,00

 

400,00

3400,00

 

 

4430

Ró積eop豉tyisk豉dki

100,00

 

100,00

0,00

 

 

4440

Odpisynazak豉dowyfundusz鈍iadczesocjalnych

2600,00

 

100,00

2500,00

 

 

4700

Szkoleniapracownikównieb璠帷ychcz這nkamikorpusus逝瘺ycywilnej

700,00

 

200,00

500,00

 

 

 

 

149803,00

1700,00

1700,00

149803,00

 

 

 

 

154303,00

1700,00

1700,00

154303,00

758

 

 

Ró積erozliczenia

 

 

 

 

 

75818

 

Rezerwyogólneicelowe

 

 

 

 

 

 

4810

Rezerwy

350,00

 

 

350,00

 

 

 

 

350,00

 

 

350,00

900

 

 

Gospodarkakomunalnaiochrona鈔odowiska

 

 

 

 

 

90002

 

Gospodarkaodpadami

 

 

 

 

 

 

4270

Zakupus逝gremontowych

3000,00 

 

 

3000,00 

 

 

4300

Zakupus逝gpozosta造ch

126725,00

 

 

126725,00

 

 

 

 

129725,00

 

 

129725,00

 

90013

 

Schroniskodlazwierz徠

 

 

 

 

 

 

4210

Zakupmateriaówiwyposa瞠nia

22500,00

 

 

22500,00

 

 

4260

Zakupenergii

3800,00

 

 

3800,00

 

 

4270

Zakupus逝gremontowych

1000,00

 

 

1000,00

 

 

4300

Zakupus逝gpozosta造ch

36697,00

 

 

36697,00

 

 

4360

Op豉tyztytu逝zakupuus逝gtelekomunikacyjnychtelefoniikomórkowej

960,00

 

 

960,00

 

 

4430

Ró積eop豉tyisk豉dki

2500,00

 

 

2500,00

 

 

4480

Podatekodnieruchomo軼i

2100,00

 

 

2100,00

 

 

4500

Pozosta貫podatkinarzeczbud瞠tówjednosteksamorz康uterytorialnego

100,00

 

 

100,00

 

 

6050

Wydatkinainwestycjejednostekbud瞠towych

17000,00

 

 

17000,00

 

 

 

 

86657,00

 

 

86657,00

 

 

 

 

216382,00

 

 

216382,00

Ogó貫m

 

 

371035,00

 

1700,00

 

1700,00

 

 

371035,00

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


Osoba odpowiedzialna za t strone:
Dawid Parus
    Odwiedzin: 9673 do g嚙緝y    
Copyright © Graffi Studio 2020